کودک در چه زمانی باید شروع به خوردن خوراکی های جامد کند؟
سال ها قبل، دادن غذاهای جامدی مثل خوراک برنج به بچه ها خیلی زود شروع می شد یعنی در حدود دوهفتگی بچه ها مادران شروع به ریختن خوراک برنج در شیشه شیر بچه ها و خوراندن آن به نوزاد می کردند. باورهای نادرست در مورد غذاهای جامد هنوز وجود دارند مثل این باور که دادن خوراک برنج به نوزاد باعث می شود نوزاد تمام طول شب را بخوابد (که صحیح نیست). تحقیقات جاری نشان می دهند که بهترین سن برای شروع تغذیه کودک با غذاهای جامد بین 4 و 6 ماهگی است تا این سن تمام مواد مغذی لازم برای نوزاد باید از طریق شیر مادر یا شیرخشک تامین شود. وقتی کودک به این سن رسید و کنترل کافی روی حرکات سرش پیدا کرد تا وقتی که سیر شد سرش را بچرخاند، می توانید دادن غذاهای جامد به او را شروع کنید. این برنامه عملا با نشانه دیگری مبنی بر آمادگی دستگاه گوارش برای پذیرش غذاهای جامد –شروع دندان درآوردن و درآمدن اولین دندان کودک- رابطه دارد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
درباره فرزندپروری » درباره فرزندپروری

پرسش و پاسخ های مربوط

Top