خطراتی که با سفید کردن دندان ها در منزل یا در سالن ها ی زیبایی همراهست کدامند؟
بعضی از بسته های خانگی به مقدار کافی حاوی ماده ی سفید کننده نیستند. علاوه بر این، محافظ دهان یا قالبی که در بسته وجود دارد به فک هر فردی نیست و به طور مناسب در جای خود قرار نمی گیرد. در نتیجه ژل سفید کننده از قالب خارج شده و لثه ها را تحریک می کند. تحریک لثه هم به صورت حساسیت و تاول ظاهر می شود.
 سفید کردن دندان ها در سالن های زیبایی توسط فرد غیر متخصص و مجاز هم نه فقط سلامتی دهان و دندان تان را به خطر می اندازد، بلکه یک کار غیر قانونی است.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
درباره دهان و دندان » دانستنی‌های دهان و دندان

پرسش و پاسخ های مربوط

Top