پیش از تصمیم گیری چه پرسش هایی را باید از دندانپزشک خود بپرسم؟
از پرسیدن سئوال های ساده در باره نوع روش سفید کردن دندان ها، نتیجه ی حاصل از انجام آن و مدت زمانی که دندان ها سفیدی خود را حفظ می کنند، نترسید. همچنین، از وی بخواهید تا خطراتی که شما را تهدید می کند متذکر شود، مانند افزایش حساسیت دندان ها.
 از افراد دیگری که دندان های خود را سفید کرده اند نتیجه ی کار را بپرسید تا از تصمیم خود مطمئن شوید. همیشه از دندانپزشک خود یک برنامه ی درمانی کتبی و تخمین هزینه ها را بخواهید.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
درباره دهان و دندان » دانستنی‌های دهان و دندان

پرسش و پاسخ های مربوط

Top