آیا سفید کردن دندان ها نتیجه ای دائمی دارد؟
خیر، سفید کردن دندان ها نتیجه ای دائمی ندارد. تاثیر حاصل از آن به مدت چند ماه تا سه سال است. اما در هر فردی متفاوت است. به طور معمول، سفیدی دندان ها در صورت استعمال دخانیات، نوشیدن شراب قرمز، چای یا قهوه که روی دندان ها می نشینند، دوام نخواهد داشت.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
درباره دهان و دندان » دانستنی‌های دهان و دندان

پرسش و پاسخ های مربوط

Top