آیا ماده ی سفید کننده ی دندان روی دندان های مصنوعی هم اثر می کند؟
خیر. سفید کننده های دندان روی دندان های مصنوعی، بریج، روکش، مواد پرکننده ی دندان یا پلاک های دندانی تاثیری ندارد.
 مجموعه
درباره دهان و دندان » دانستنی‌های دهان و دندان
Top