آیا از طریق ورزش می توان بر استرس غلبه کرد؟
ورزش کردن بهترین راه برای غلبه بر استرس است. ورزش منظم به مدت 30 دقیقه در روز و 5 روز در هفته می تواند باعث بهبود قابل توجهی بشود. تمرینات ورزشی ساده مثل دوی آهسته، شنا، دوچرخه سواری، تمرینات کششی، تمرینات استقامتی، پرداختن به فعالیت های ورزشی و ورزش های رزمی، سلامت جسمی و روحی فرد را بهبود می دهند.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
بهداشت روان » استرس

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top