چطور می توانم استرس را مدیریت کنم؟
مدیریت استرس مستلزم خودشناسی کامل است. تعیین عامل استرس و منبع عامل استرس زا اولین کاری است که باید در مدیریت استرس انجام بشود. با یادداشت کردن فعالیت های روزانه و پیدا کردن چیزی که بیشتر از همه بر فرد استرس وارد می کند، می توان این کار را انجام داد. گام بعدی مورد سوال قرار دادن منبع استرس است – آیا انجام دادن کاری خاص لازم و ضروری است یا خیر و نتیجه انجام یا عدم انجام آن چه خواهد بود. مدیریت زمان، سازماندهی مجدد برنامه ها و پیدا کردن اوقات فراغت برای تمدد اعصاب به مدیریت موثر استرس کمک می کنند.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
بهداشت روان » استرس

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top