چگونه تست پاپ اسمیر انجام می شود؟
تست پاپ اسمیر در طی آزمون لگنی(pelvic examination) توسط پزشک شما انجام می شود. این یک تست سریع و آسان است. بر روی میز آزمایش، پزشک وسیله ای را که اسپکولوم نام دارد، در واژن قرار می دهد، و آن را باز می کند تا روبروی  گردن رحم قرار بگیرد. پزشک از آبسلانگ(چوب) برای برداشت تعدادی کمی سلول از درون و اطراف گردن رحم استفاده می کند. سلول های برداشته شده بر روی اسلاید شیشه ای (لام شیشه ای ) قرار داده می شود.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
سرطان » سرطان سرویکس - گردن رحم
Top