هر چند وقت یک‌بار باید تست پاپ اسمیر انجام شود؟
اساساً  تعداد مرتبه ی انجام این تست به سن و سلامت کلی فرد بستگی دارد. شما باید از پزشک خود بخواهید که بهترین زمان ها را برای شما انتخاب کند. پزشکان موارد زیر را پیشنهاد می کنند:
  • اگر شما کمتر از 30 سال سن دارید، می بایست این تست را هر سال انجام دهید.
  • اگر شما 30 سال یا بیشتر سن داشته باشید، و برای حدود 3 تا 4 سال به طور متوالی تست پاپ اسمیر طبیعی داشته باشید، می توانید پس از صحبت با پزشک خود، فاصله انجام تست ها را افزایش دهید.
  • اگر شما 65 تا 70 سال سن دارید و نتایج تست پاپ اسمیر برای 9 تا 10 سال منفی باشد، می توانید دیگر تست پاپ اسمیر را انجام ندهید ولی شما می بایست در مورد این موضوع با پزشک خود مشورت کنید.
صرف نظر از سن فرد، شرایط خاصی وجود دارد که شما نیاز به انجام منظم تست پاپ اسمیر دارید:
  • به علت مصرف داروهای استروئیدی، بیماری طولانی و یا شیمی درمانی(کموتراپی) شما سیستم ایمنی ضعیفی دارید.
  • در حین بارداری، مادر شما با diethylstilbestrol -DES دی اتیل استیل بسترول تماس داشته باشد.
  • شما مبتلا به HIV هستید. زنان مبتلا به AIDS (سندرم نقص ایمنی اکتسابی) می بایست بعد از هر 6 ماه تست پاپ اسمیر انجام دهند و اگر دو تست پاپ اسمیر طبیعی بود، می توان تست ها را سالانه انجام داد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
سرطان » سرطان سرویکس - گردن رحم
Top