چه زمانی می توان انجام تست پاپ اسمیر را متوقف کرد؟
تمام زنانی که عادت ماهیانه آن ها قطع شده است، می بایست بصورت دوره ای تست پاپ اسمیر را انجام دهند. زنانی که به تست پاپ اسمیر نیاز ندارند،  عبارتند از:
  • زنان با سن بالای 65 سال که نتایج تست پاپ اسمیر آن ها برای حدود 10 سال طبیعی بوده و پزشکان آن ها انجام این تست را دیگر ضروری نمی دانند.
  • زنانی که گردن رحم ندارند، در خطر کمتری از نظر ابتلا به سرطان گردن رحم قرار دارند. در حالی که، آن ها می بایست قبل از توقف تست پاپ اسمیر، با پزشکان خود مشورت کنند.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
سرطان » سرطان سرویکس - گردن رحم
Top