چرا تست پاپ اسمیر مهم است؟
تست پاپ اسمیر به اندازه ای حیاتی و مهم است که می تواند باعث نجات جان یک فرد شود. این تست اولین نشانه های سرطان گردن رحم را که شایعترین سرطان در زنان است شناسایی می کند. اگر این تست در مراحل اولیه انجام شود، شانس معالجه ی سرطان زیاد است. بعلاوه، با این تست می توان سلول های غیرطبیعی یا عفونت هایی را که ممکن است به سرطان تبدیل شود، شناسایی کرد. این بهترین روشی است که برای درمان سرطان استفاده می شود.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
سرطان » سرطان سرویکس - گردن رحم
Top