تست پاپ اسمیر می بایست کجا انجام شود؟
ژنیکولوژیست (پزشک متخصص زنان و مامایی) شما می تواند تست پاپ اسمیر را انجام دهد. تمام آزمایشگاه های پاتولوژی (آسیب شناسی) امکان انجام تست پاپ اسمیر را دارند. برنامه های طرح ریزی شده توسط برنامه بین المللی شناسایی زودرس سرطان گردن رحم و پستان National Breast and Cervical Cancer Early Detection Program -NBCCEDP تست های پاپ اسمیر رایگان و یا ارزانی را برای زنان با طبقه ی اجتماعی – اقتصادی پائین پیشنهاد می کند. این برنامه ها و برنامه های دیگر در ایالات متحده در دسترس هستند.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
سرطان » سرطان سرویکس - گردن رحم
Top