چه کسی به سرطان بیضه مبتلا می شود؟
سرطان بیضه نوع نادری از سرطان است ولی این سرطان در بین مردان سنین 15 تا 34 سال شایع می باشد. این نوع سرطان بیشتر مردان سفید پوست را به علل نامعلومی تحت تاثیر قرار می دهد. در حقیقت، علل ابتلا به سرطان بیضه هنوز نامشخص است. در حالی که مردانی که دچار نهان خایگی ( عدم نزول بیضه ها) ( کریپتورکیدیسم)-undescended testicle و یا ناهنجاری های بیضه ها، کلیه، آلت تناسلی و غیره هستند، در خطر بالایی از نظر ابتلا به سرطان بیضه قرار دارند. همچنین مردانی که شرح حال خانوادگی سرطان بیضه  را در برادر و یا پدر خود دارند، هم در خطر بالایی از نظر ابتلا به سرطان بیضه قرار دارند. از نظر پزشکی ثابت نشده که آسیب و صدمات وارده به بیضه ها و یا انجام جراحی وازکتومی vasectomy  ( بستن لوله ها)  دلیلی  برای  ابتلا به سرطان بیضه باشد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
سرطان » سرطان بیضه
Top