انواع گوناگون سرطان بیضه کدامند؟
دو نوع اصلی سرطان بیضه وجود دارد، این دو نوع عبارتند از سرطان بیضه ای نوع سمینومایی و سرطان بیضه نوع غیر سمینومایی. این دو نوع گفته شده، انواع اصلی سرطان بیضه هستند. علاوه بر این دو نوع اصلی سرطان بیضه، نوع سومی هم وجود دارد که تومورهای بیضه ای استرومال نامیده می شود، این تومورهای نوع سوم در بافت های حمایت کننده ی بیضه ها ایجاد می شوند.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
سرطان » سرطان بیضه
Top