آیا ابتلا به سرطان بیضه می تواند باعث ناباروری-infertility در مردان شود؟
بیان شده که اکثر مردان پس از ابتلا به سرطان بیضه می توانند بچه دار شوند. بزرگ ترین خطر برای ناباروری، انجام شیمی درمانی ( کموتراپی) است. تقریباً 77 تا از 100  مورد افراد مبتلا به سرطان بیضه می توانند بعد از درمان باروری بچه دار شوند. سرطان بیضه می تواند باعث ناباروری مردان مبتلا شود.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
سرطان » سرطان بیضه
Top