آیا ممکن است سرطان بیضه به علت صدمه وارده به بیضه ها رخ دهد؟
خیر. تا به امروز چنین احتمالی ثابت نشده است و هنوز از نظر پزشکی ثابت نشده است.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
سرطان » سرطان بیضه

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top