آیا می‌توان اقدامی انجام داد تا از ابتلا به سرطان بیضه پیشگیری کرد؟
نه می‌توان از سرطان بیضه پیشگیری کرد و نه می توان از علل زمینه ساز آن اجتناب کرد. در حالی که، می توان از پخش بیشتر سرطان بیضه در زمان ابتلا جلوگیری کرد که البته این حالت نشانه بسیار خوب و مطلوبی است، چون درمان اولیه را می توان برای علاج بیمار به طور کامل انجام داد. معاینات منظم فردی و نیز معاینات بالینی می بایست برای سرطان بیضه هر ماه انجام شود.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
سرطان » سرطان بیضه
Top