آیا سن در باروری مهم است؟
سن در میزان موفقیت و یا شکست تلاش برای باردار شدن فاکتور بسیار مهمی است. با افزایش سن در مرد و زن میزان باروری کاهش می‌یابد که این کاهش در زن بسیار بیشتر است. بیشترین میزان باروری در خانم‌ها در سن 18 تا 25 سال می‌باشد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » قصد باردار شدن

پرسش و پاسخ های مربوط

Top