آیا تأثیر بر جنسیت کودک ممکن است؟
بله،‌ فاکتورهای مختلفی بر پسر یا دختر بودن فرزند شما مؤثرند. زمان نزدیکی،‌وضعیت نزدیکی،‌رژیم غذایی، محیط داخلی بدن زن، کیفیت اسپرم و سایر فاکتورها بر جنسیت بچه تأثیر می‌گذارند.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » قصد باردار شدن

پرسش و پاسخ های مربوط

Top