BBT یا دمای پایه‌ی بدن چیست؟
این اصطلاح،‌ دمای بدن خانم در زمان سیکل تخمک‌گذاری را مطرح می‌کند که این دما هر روز در زمان تخمک‌گذاری فرد تغییر می‌کند. پس اینکه آیا تخمک‌گذاری رخ داده یا خیر بدین‌وسیله می‌تواند مشخص شود.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » قصد باردار شدن

پرسش و پاسخ های مربوط

Top