آیا ممکن است در یک سیکل تخمک‌گذاری نداشته باشم؟
بله، ولی همچنان دچار خونریزی می‌شوید.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » قصد باردار شدن

پرسش و پاسخ های مربوط

Top