بهترین زمان بارداری طی سیکل کی می‌باشد؟
زمان تخمک‌گذاری بهترین موقع برای باردار شدن است. زیرا بیشترین میزان باروری زن در این زمان می‌باشد. در کل تخمک‌گذاری در روزهای 12 تا 16 قبل از عادت ماهیانه‌ی بعدی رخ می‌دهد. به‌طور مثال در خانمی با سیکل‌های 28 روزه تخمک‌گذاری نزدیک روزهای 13 تا 15 اتفاق می‌افتد.

 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » قصد باردار شدن

پرسش و پاسخ های مربوط

Top