آیا زمانی که قرص ضدبارداری می‌خورم تخمک‌گذاری دارم؟
این قرص‌ها عموما ٌ با مهار تخمک‌گذاری مانع بارداری می‌شوند.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » قصد باردار شدن

پرسش و پاسخ های مربوط

Top