سانتریفیوژ یا چرخش اسپرم چیست؟
پروسه‌ای است که طی آن اسپرم‌های حاوی کروموزوم X(زنانه) – Y(مردانه) از هم جدا می‌شوند. این روش برای تعینن جنسیت بچه به‌کار می‌رود.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » قصد باردار شدن

پرسش و پاسخ های مربوط

Top