آیا فرد طی زمان قاعدگی می‌تواند باردار شود؟
بله، اگر فرد در زمان پریود نزدیکی کند می‌تواند باردار شود. یک خانم در هر زمانی از سیکل خود می‌تواند احتمال بارداری داشته‌ باشد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
بارداری و زایمان » قصد باردار شدن

پرسش و پاسخ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
دهان و دندان

Top