چه مدت بعد از باردار شدن نرمی دهانه‌ی رحم زخ می‌دهد؟
در عرض یک هفته بعد از باردار شدن دهانه‌ی رحم نرم‌تر شده و کمی افت پیدا می‌کند. بعد از 5 تا 6 هفته از زمان آخرین پریود این پروسه‌ی نرم‌تر شدن شروع می‌شود.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » قصد باردار شدن

پرسش و پاسخ های مربوط

Top