آیا فرد طی یک سیکل می‌تواند 2 بار تخمک‌گذاری داشته‌باشد؟
خیر، هیچ خانمی نمی‌تواند 2 بار طی یک سیکل تخمک‌گذاری داشته‌باشد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » قصد باردار شدن

پرسش و پاسخ های مربوط

Top