آیا دویدن بر تخمک‌گذاری تأثیری دارد؟
اگر ورزش‌های هوازی بر روی عادت ماهیانه و بی‌نظم شدن آنها تأثیر ندارند پس بر روی باروری هم اثری نمی‌گذارد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » قصد باردار شدن

پرسش و پاسخ های مربوط

Top