آیا نوشیدن الکل بر باروری تأثیر دارد؟
بله، با نوشیدن بیش از حد الکل میزان باروری شما کاهش می‌یابد. به همین دلیل پزشکان تغییراتی در شیوه‌ی زندگی و قطع مصرف الکل پیش از باردار شدن را توصیه می‌کنند.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » قصد باردار شدن

پرسش و پاسخ های مربوط

Top