آیا رحم وارونه باردار شدن را دشوار می‌کند؟
خیر،‌ اگر شما مشکلات باروری دیگری نداشته باشید،‌اسپرم راه خود را به سوی رحم طی چند ثانیه بعد از خروج از بدن مرد پیدا می‌کند.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » قصد باردار شدن

پرسش و پاسخ های مربوط

Top