روش جراحی فیوژن (الحاق) ستون فقرات ( خشک کردن مهره ها) کمری با حداقل تهاجم چه نوع روشی است؟
جراحی فیوژن (الحاق) ستون فقرات ( خشک کردن مهره ها) کمری با حداقل تهاجم یک روش جراحی است که شامل برشی کوچک می باشد و کلاً آسیب کمتری را به بافت های اطراف در مقایسه با جراحی فیوژن قدیمی ستون فقرات کمری وارد می کند.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
غذا و تغذیه

Top