در جراحي‌هاي كاهش وزن (جراحيِ‌ چاقي)، روش‌هاي مختلفي به كار گرفته مي‌شوند تا با اصول و تكنيك‌هاي مربوط به هر يك، مشكل چاقيِ مرضي برطرف شود.
 مجموعه
جراحی‌ چاقی مرضی » درباره جراحی‌ چاقی مرضی
Top