ادامه موضوع

سلامت اجتماعي
سلامت بدني
ورزش و سلامت
سلامت محيطي
سلامت احساسي
بهداشت روان و زنان
چرخ سلامت
انواع سلامت
سلامت درون
سلامت معنوی
خواب کامل
سلامت شغلی و کاری
بهداشت روان
مردان و بهداشت روان
سلامت جسمانی
سلامت ذهن

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
سرمایه فاکتور کلیدی در سلامت اجتماعی، سلامت ذهن و سلامت فیزیکی است. نیازهای اولیه زندگی مثل خوراک، پوشاک، سرپناه و تحصیلات به مدد سرمایه حاصل می شوند. این مقوله تماما به سلامت شغلی فرد وابسته است.

در بحران اقتصادی فعلی سلامت مالی موضوعی است که بطور گسترده مورد بحث قرار دارد. سلامت مالی از عواملی مثل درآمد ماهانه، پس انداز، سرمایه گذاری و قابلیت تبدیل دارایی ها به پول تشکیل شده است. مهم تر از اینها سلامت مالی بوسیله توانایی بقاء سرمایه یا خلاصی از دیون تعیین می شود.

زندگی با وجود پول و سرمایه، دوری از استرس و سلامت فردی را تضمین می کند. یک خانواده حتی با یک منبع درآمد نیز می تواند با برنامه ریزی صحیح به سلامت مالی دست پیدا کند. مهم اینست که قبل از آنکه پول فرد را مدیریت کند، فرد بتواند پول را مدیریت کند. نظم سلامت مالی کمک می کنند. سرمایه گذاری درست و دقیق در کنار بودجه بندی به رهایی از دیون و تسویه قرض ها می انجامد.

میلیون ها کتاب در موضوع مشاوره تخصصی در حوزه مدیریت سرمایه، استراتژی مالی و سلامت مالی تاکنون منتشر شده است اما هیچیک از این توصیه ها بدون در پیش گرفتن راهبردی هوشمندانه در عمل موفق نیستند.

باید در مراحل اولیه زندگی به کودکان اهمیت سرمایه گذاری را گوشزد نمود. مفهوم پس انداز، بودجه بندی و اجتناب از قرض و وام باید بخشی از دروس تحصیلی باشد. اینکار به آنها کمک می کند تا وقتی که به سن بزرگسالی رسیدند بخوبی از عهده مدیریت مالی برآیند.

سرمایه گذاری هوشمندانه به پس انداز بیشتر و سلامت مالی فرد منتهی می شوند. متخصصین و جراید مالی و اقتصادی  می توانند اطلاعات لازم برای سرمایه گذاری موفق و مناسب را به فرد ارائه کنند.

ارزیابی دوره ای از وضعیت مالی برای سلامت مالی فردی ضروری است. لازم است که دارایی ها و دیون بطور منظم تحلیل و بررسی شوند. تا وضعیت مالی فرد در هر زمانی معلوم و قابل برنامه‌ریزی باشد.

دریافت و اجرای مشاوره مالی باید با احتیلط انجام شود. در این فرایند افراد خود پی می برند که اندکی تحقیق در حوزه سرمایه گذاری می تواند به یک سرمایه گذاری موفق و سالم منتهی شود. برنامه ریزی برای خرید خانه، ماشین یا نیازهای تحصیلی به طراحی دقیق نیاز دارد. پس انداز برای روزهای سخت بخشی اساسی از سلامت  مالیست. پس انداز برای دوران بازنشستگی استقلال مالی در مراحل آتی زندگی به همراه دارد. افرادی که پس انداز را در اوان زندگی شروع می کنند در دوران بازنستگی می توانند از فرصت در کنار خانواده بودن لذت برده و حتی به فعالیت های خیرخواهانه روی بیاورند. هرچه پس انداز بیشتر باشد، رشد سرمایه بیشتر می شود.

شناخت اولیه از بانکداری، سرمایه گذاری، انواع وام، انواع رهن، سود و حقوق برای مدیریت مالی ضروریست.
سلامت مالی فردی تماما حول شناخت دارایی ها و مراقبت از آن بگونه ای که طی تغییرات مالی نتواند دچار صدمه گردد، می چرخد.
 
 
دسته بندی
بهداشت روان » بهداشت روان
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

وبلاگ های مربوط

  • معیار سلامت
    معیارهای (مانیتورهای) سلامت ابزاری به منظور سنجش سطح سلامت فرد هستند....
 

برخی از تمرینات

به پهلو

تمرین ایستاده با دمبل

چرخش به سمت خارج

هالتر روی تخت شیب

سیم کش با تکنیک فلیپ ( Flip ) جودو

چرخش به خارج با کابل

Top