سرمایه فاکتور کلیدی در سلامت اجتماعی، سلامت ذهن و سلامت فیزیکی است. نیازهای اولیه زندگی مثل خوراک، پوشاک، سرپناه و تحصیلات به مدد سرمایه حاصل می شوند. این مقوله تماما به سلامت شغلی فرد وابسته است.

در بحران اقتصادی فعلی سلامت مالی موضوعی است که بطور گسترده مورد بحث قرار دارد. سلامت مالی از عواملی مثل درآمد ماهانه، پس انداز، سرمایه گذاری و قابلیت تبدیل دارایی ها به پول تشکیل شده است. مهم تر از اینها سلامت مالی بوسیله توانایی بقاء سرمایه یا خلاصی از دیون تعیین می شود.

زندگی با وجود پول و سرمایه، دوری از استرس و سلامت فردی را تضمین می کند. یک خانواده حتی با یک منبع درآمد نیز می تواند با برنامه ریزی صحیح به سلامت مالی دست پیدا کند. مهم اینست که قبل از آنکه پول فرد را مدیریت کند، فرد بتواند پول را مدیریت کند. نظم سلامت مالی کمک می کنند. سرمایه گذاری درست و دقیق در کنار بودجه بندی به رهایی از دیون و تسویه قرض ها می انجامد.

میلیون ها کتاب در موضوع مشاوره تخصصی در حوزه مدیریت سرمایه، استراتژی مالی و سلامت مالی تاکنون منتشر شده است اما هیچیک از این توصیه ها بدون در پیش گرفتن راهبردی هوشمندانه در عمل موفق نیستند.

باید در مراحل اولیه زندگی به کودکان اهمیت سرمایه گذاری را گوشزد نمود. مفهوم پس انداز، بودجه بندی و اجتناب از قرض و وام باید بخشی از دروس تحصیلی باشد. اینکار به آنها کمک می کند تا وقتی که به سن بزرگسالی رسیدند بخوبی از عهده مدیریت مالی برآیند.

سرمایه گذاری هوشمندانه به پس انداز بیشتر و سلامت مالی فرد منتهی می شوند. متخصصین و جراید مالی و اقتصادی  می توانند اطلاعات لازم برای سرمایه گذاری موفق و مناسب را به فرد ارائه کنند.

ارزیابی دوره ای از وضعیت مالی برای سلامت مالی فردی ضروری است. لازم است که دارایی ها و دیون بطور منظم تحلیل و بررسی شوند. تا وضعیت مالی فرد در هر زمانی معلوم و قابل برنامه‌ریزی باشد.

دریافت و اجرای مشاوره مالی باید با احتیلط انجام شود. در این فرایند افراد خود پی می برند که اندکی تحقیق در حوزه سرمایه گذاری می تواند به یک سرمایه گذاری موفق و سالم منتهی شود. برنامه ریزی برای خرید خانه، ماشین یا نیازهای تحصیلی به طراحی دقیق نیاز دارد. پس انداز برای روزهای سخت بخشی اساسی از سلامت  مالیست. پس انداز برای دوران بازنشستگی استقلال مالی در مراحل آتی زندگی به همراه دارد. افرادی که پس انداز را در اوان زندگی شروع می کنند در دوران بازنستگی می توانند از فرصت در کنار خانواده بودن لذت برده و حتی به فعالیت های خیرخواهانه روی بیاورند. هرچه پس انداز بیشتر باشد، رشد سرمایه بیشتر می شود.

شناخت اولیه از بانکداری، سرمایه گذاری، انواع وام، انواع رهن، سود و حقوق برای مدیریت مالی ضروریست.
سلامت مالی فردی تماما حول شناخت دارایی ها و مراقبت از آن بگونه ای که طی تغییرات مالی نتواند دچار صدمه گردد، می چرخد.
 

ادامه این موضوع

انواع سلامت

بهداشت روان مقوله ایست مشتمل بر ده نوع سلامت، که تاکیدی بر چند جانبه بودن سلامت است. دستیابی به نوعی از سلامت باعث می شود که فرد به کسب دیگر انواع از سلامت ترغیب شود تا و سلامت عام به صورت مرحله ای بدست بیاید.

بهداشت روان

بهداشت روان به ترکیبی از تندرستی روانی، فیزیکی و احساسی اتلاق می گردد. بهداشت روان به معنی توانایی برقراری تعادل در زندگی و تمرکز بر امور یدی و همچنین برقراری ارتباط سالم با اطرافیان و تعادل درونی می شود. استرس اختلالات هیجانی، بیماری های فیزیکی و بسیاری از عوامل دیگر نیز می تواند باعث از دست رفتن بهداشت روانی شود

بهداشت روان و زنان

سلامتی زنان به اندازه ی سلامتی مردان اهمیت دارد. در کل ورزش کافی، معاینه ی پزشکی منظم، سلامت جسمانی و هیجانی برای سلامتی زن و خانواده او اهمیت دارند. در حالی که ورزش سلامتی جسمانی را تقویت می کند یوگا و دارو به تقویت ذهن پرداخته و او را تندرست نگاه می دارد.

چرخ سلامت

چرخ سلامت بوسیله دکتر بیل هتلر برای معرفی جنبه های مختلف سلامت مطرح گردید. مدل ابتدایی این چرخ یک شش وجهی بود که با اضافه شدن مفاهیم جدید به سلامت به مرور تبدیل به یک دایره شد. مرکز این چرخ صفر و خط محیطی آن 10 منظور می شود. بر اساس سطح سلامت فرد، به صورت میزان گردی این چرخ مشخص شده و عدم تعادل در آن معرف کمبود سلامت در یک یا چند جنبه سلامتی می باشد که باید رفع گردند.

خواب کامل

خواب کامل به حالت خوبی از تندرستی اطلاق می گردد که شخص می تواند بدون هیچ گونه اختلالی در طول شب ها بخوابد و از نظر وضعیت جسمانی و ذهنی در شرایط راحت و خوبی قرار گیرد. خرناس در خواب، ایجاد سرو صدا در خواب، شرایط بالینی، اضطراب در خواب می تواند باعث ایجاد الگوهای خواب نامناسب و از این رو اختلال در خواب کامل می گردد. انجام تمارین ریلکسیشن و داشتن کشش و راحت در طول خواب و دور کردن ذهن از نگرانی ها و تشویش های ذهنی می تواند موجب خواب کامل گردد.

سلامت اجتماعي

سلامت اجتماعي، توانايي فرد در ارتباط بر قرار کردن با ديگر افراد پيرامون خود است. یعنی بنا کردن روابطي سالم با افراد ديگر. نشان دادن عشق، علاقه و همدلي به ديگران، کمک به ديگران در زمان نياز، مواردي هستند که سلامت اجتماعي را بهبود مي‌بخشند.

سلامت احساسي

سلامت احساسي مبناي سلامت ذهني است. زماني که فرد بطور خود آگاه احساسات مثبت را تجربه و حفظ نمايد مي‌تواند چنين سلامتي را تجربه کند. افرادي که تلاشي مستمر براي بهبود زندگي خود، انگيزش يا تصورات مثبت از خويشتن داشته باشند نيز سلامت احساسي را تجربه مي‌کنند. احساسات و واکنش‌هاي منفي باعث استرس شده و تعادل احساسي را از بين مي‌برد.

سلامت بدني

سلامت بدني در گرو مراقبت فرد از بدن و ذهن خود است. تمرينات ورزشي منظم، تغذيه مناسب، عادات مخرب و تعادل احساسي عواملي هستند که سلامت بدني را کنترل مي‌کنند. همة انواع سلامت از سلامت بدني ناشي مي‌شوند.

سلامت جسمانی

سلامت جسمانی کلا حول موضوع دوری از بیماری و قرار داشتن در شرایط جسمانی مناسب می چرخد. سبک زندگی و تمرینات بدنی در این ارتباط اهمیت بالایی دارند. سلامت روان و احساس نیز با سلامت جسمانی مرتبط هستند.

سلامت درون

سلامت درون عبارتست از ارزیابی شخص از میزان رضایتمندی از زندگی خود. تمول، بهداشت، فراست، شان اجتماعی، سلامت بدن، ذهن و احساس نمی توانند در انزوا سلامت درون را باعث شوند. دستیابی به ادراکی از سلامت در تمام جنبه های زندگی باعث می شود که فرد سلامت درون را تجربه کند.

سلامت ذهن

سلامت ذهن با افزایش مهارت های ذهنی ارتباط دارد. فردی که ذهنش را با انتخاب موضوعات سخت و تحریک ذهنی تمرین دهد سلامت ذهن را تجربه خواهد کرد. سلامت ذهن چارچوبی مثبت برای تفکر ایجاد کرده و به تطابق فرد با شرایط کمک می کند.

سلامت شغلی و کاری

سلامت شغلی به حفظ تعادل محیط کار و بهبود مهارتها براساس نیازهای روزافزون بازار کار مربوط می شود. این موضوع به اعتماد به نفس در زمینه کار، سلامت شغلی و حفظ فرد در عرصه رقابت شغلی می انجامد.

سلامت محيطي

سلامت محيطي، سلامتي است که از طبيعت سرچشمه مي‌گيرد و به درون زندگي انسان جاري مي‌شود. سلامت محيط، حول موضوع ارتباط مستمر با طبيعت و احترام به طبيعت مي‌چرخد. اين نوع سلامت در وهلة اول با حفظ و نگهداري محيط پيراموني بلافصل انسان مثل پاکيزگي محيط خانه شروع شده و به موضوعات گسترده‌تري مثل انجام وظايف بعنوان يک انسان نسبت به طبيعت و جهان هستي منتهي مي‌شود.

سلامت معنوی

سلامت معنوی حاصل یکپارچگی ارزش ها، افکار و اعمال فرد می باشد. این موضوع هدفی شخصی بوده و می تواند جدا از دستیابی به سایر جنبه های سلامت بطور مستقل حاصل گردد. هرچند به نظر می رسد دیگر انواع سلامتی در پی سلامت معنوی حاصل می گردد.

مردان و بهداشت روان

موضوع سلامت مردان شامل مباحث سلامت روانی، فیزیکی، احساسی، مالی و دیگر انواع سلامت می گردد. مردان باید در صورت مشاهده علایم غیر معمول با هشیاری و با کمک پزشک به مراقبت از سلامت روانی، فیزیکی و احساسی خود بپردازند. علاوه بر این باید سرکوب نکردن احساسات و شرکت در فعالیت های اجتماعی برای تامین نیازهای روحی و احساسی را بیاموزند.

ورزش و سلامت

سلامت و تمرينات بدني ارتباط دروني يا يکديگر دارند. تمرينات هوازي مثل دويدن، پياده‌روي، دوچرخه‌سواري و کوهپيمايي به بدن کمک مي‌کنند تا در شرايط مناسب باقی بماند. تمريناتي که حرکت و فعاليت عضلاني و انعطاف را بهبود مي‌بخشند مثل چي، يوگا، وزنه‌برداري و رقص نيز براي سلامت بدني ضروري‌اند.

Top