سلامت شغلی حول موضوع ایجاد تعادل بین کار و زندگی مربوط می شود. کسی که تنها به کار و شغل اهمیت بدهد و وقت کافی برای اوقات فراغت اختصاص ندهد دچار صدمه به روابط اجتماعی خود می شود. کار تحت استرس بهره وری را کاهش می دهد. کار طولانی در ساعات متمادی تمرکز و بهره وری را پایین می آورد. بین کار و اوقات فراغت باید تعادل برقرار باشد.

سلامت شغلی توسط نوع شغل، میزان پیشرفت در کار، رضایت شغلی و میزان حقوق وابسته است. جستجوی گزینه های مختلف شغلی نیز به انتخاب بهتر شغل کمک می کند. حفظ روابط خوب با همکاران و توانایی تعامل بهینه با زیردستان، همکاران و زیر مجموعه ها در محیط کاری نیز بر این موضوع موثر است. روابط کاری محکم و در عین حال دوستانه به ایجاد محیط کاری سالم کمک می کند.

سلامت شغلی درباره نحوه درست انجام کار صحبت نمی کند بلکه به موضوعات رضایت شغلی، ترقی در کار و ارضای روحی از کار می پردازد. اعتیاد به کار راه حل دستیابی به آرزوهای شغلی نیست. یاد گرفتن نه گفتن به اجتناب از استرس در محیط کاری کمک می کند.

بدین ترتیب استرس کاری، انتخاب نادرست شغل، وظایف بدون پاداش و ترقی اندک شغلی، سلامت احساس و بدنبال آن سلامت شغلی را تهدید می کند. استرس های شغلی سلامت بدنی را تحت تاثیر قرار داده و افسردگی روحی و کاهش بهره وری را به همراه می آورد.

رشد استرس های کاری باید فورا مدنظر قرار گرفته و برای آن چاره ای اندیشیده شود. باید دانست که یافتن راه حل موثر و بهبود تمرکز فرایندی زمانبر است.
دنبال کردن ایده های شغلی شکل یافته در ابتدای زندگی به سلامت شغلی کمک می کند. شرکتهای مشاوره شغلی ابزار مفیدی برای شناخت مناسبترین شغل با توجه به توانایی افراد هستند و به برنامه ریزی شغلی موثر و سریع کمک می کنند.

سلامت شغلی لزوما به معنای کسب سلامت مهارت نیست. اما سلامت مهارت به سلامت شغلی کمک می کند. سلامت مهارت دستیابی به اهداف و خواسته ها با کمک رشد یک مهارت خاص می باشد. افراد دارای سلامت مهارت شناخت بهتری از شخصیت، اهداف، استعداد ها و مهارتهای خود دارند و بطور مستمر سعی می کنند با توجه به نیازهای بازار کار آنرا بهبود دهند. گسترش مهارتها و استعدادها دامنه انتخاب شغل را بیشتر کرده و ترقی شغلی را در پی دارد. شرکت در دوره های مهارت آموزی، کارگاههای تخصصی، سمینارها، برنامه های خود شناسی و .. به شناخت بهتر از خود و شانس بیشتر در رقابت شغلی می انجامد.

سلامت مهارت شامل تطابق سلامت شغلی و تطابق ان با علایق و ارزشهای فردی می شود. بکارگیری استعدادها و مهارتها برای بهبود اجتماع به سلامت روحی، اجتماعی و احساسی می انجامد. شرکت داوطلبانه در خدمات اجتماعی نه تنها انرژی و نیروی فرد را تحلیل نمی برد بلکه به غنی سازی زندگی می انجامد.
 
 
مجموعه
بهداشت روان » بهداشت روان

ادامه موضوع

وبلاگ های مربوط

Top