سلامت شغلی حول موضوع ایجاد تعادل بین کار و زندگی مربوط می شود. کسی که تنها به کار و شغل اهمیت بدهد و وقت کافی برای اوقات فراغت اختصاص ندهد دچار صدمه به روابط اجتماعی خود می شود. کار تحت استرس بهره وری را کاهش می دهد. کار طولانی در ساعات متمادی تمرکز و بهره وری را پایین می آورد. بین کار و اوقات فراغت باید تعادل برقرار باشد.

سلامت شغلی توسط نوع شغل، میزان پیشرفت در کار، رضایت شغلی و میزان حقوق وابسته است. جستجوی گزینه های مختلف شغلی نیز به انتخاب بهتر شغل کمک می کند. حفظ روابط خوب با همکاران و توانایی تعامل بهینه با زیردستان، همکاران و زیر مجموعه ها در محیط کاری نیز بر این موضوع موثر است. روابط کاری محکم و در عین حال دوستانه به ایجاد محیط کاری سالم کمک می کند.

سلامت شغلی درباره نحوه درست انجام کار صحبت نمی کند بلکه به موضوعات رضایت شغلی، ترقی در کار و ارضای روحی از کار می پردازد. اعتیاد به کار راه حل دستیابی به آرزوهای شغلی نیست. یاد گرفتن نه گفتن به اجتناب از استرس در محیط کاری کمک می کند.

بدین ترتیب استرس کاری، انتخاب نادرست شغل، وظایف بدون پاداش و ترقی اندک شغلی، سلامت احساس و بدنبال آن سلامت شغلی را تهدید می کند. استرس های شغلی سلامت بدنی را تحت تاثیر قرار داده و افسردگی روحی و کاهش بهره وری را به همراه می آورد.

رشد استرس های کاری باید فورا مدنظر قرار گرفته و برای آن چاره ای اندیشیده شود. باید دانست که یافتن راه حل موثر و بهبود تمرکز فرایندی زمانبر است.
دنبال کردن ایده های شغلی شکل یافته در ابتدای زندگی به سلامت شغلی کمک می کند. شرکتهای مشاوره شغلی ابزار مفیدی برای شناخت مناسبترین شغل با توجه به توانایی افراد هستند و به برنامه ریزی شغلی موثر و سریع کمک می کنند.

سلامت شغلی لزوما به معنای کسب سلامت مهارت نیست. اما سلامت مهارت به سلامت شغلی کمک می کند. سلامت مهارت دستیابی به اهداف و خواسته ها با کمک رشد یک مهارت خاص می باشد. افراد دارای سلامت مهارت شناخت بهتری از شخصیت، اهداف، استعداد ها و مهارتهای خود دارند و بطور مستمر سعی می کنند با توجه به نیازهای بازار کار آنرا بهبود دهند. گسترش مهارتها و استعدادها دامنه انتخاب شغل را بیشتر کرده و ترقی شغلی را در پی دارد. شرکت در دوره های مهارت آموزی، کارگاههای تخصصی، سمینارها، برنامه های خود شناسی و .. به شناخت بهتر از خود و شانس بیشتر در رقابت شغلی می انجامد.

سلامت مهارت شامل تطابق سلامت شغلی و تطابق ان با علایق و ارزشهای فردی می شود. بکارگیری استعدادها و مهارتها برای بهبود اجتماع به سلامت روحی، اجتماعی و احساسی می انجامد. شرکت داوطلبانه در خدمات اجتماعی نه تنها انرژی و نیروی فرد را تحلیل نمی برد بلکه به غنی سازی زندگی می انجامد.
 

ادامه این موضوع

انواع سلامت

بهداشت روان مقوله ایست مشتمل بر ده نوع سلامت، که تاکیدی بر چند جانبه بودن سلامت است. دستیابی به نوعی از سلامت باعث می شود که فرد به کسب دیگر انواع از سلامت ترغیب شود تا و سلامت عام به صورت مرحله ای بدست بیاید.

بهداشت روان

بهداشت روان به ترکیبی از تندرستی روانی، فیزیکی و احساسی اتلاق می گردد. بهداشت روان به معنی توانایی برقراری تعادل در زندگی و تمرکز بر امور یدی و همچنین برقراری ارتباط سالم با اطرافیان و تعادل درونی می شود. استرس اختلالات هیجانی، بیماری های فیزیکی و بسیاری از عوامل دیگر نیز می تواند باعث از دست رفتن بهداشت روانی شود

بهداشت روان و زنان

سلامتی زنان به اندازه ی سلامتی مردان اهمیت دارد. در کل ورزش کافی، معاینه ی پزشکی منظم، سلامت جسمانی و هیجانی برای سلامتی زن و خانواده او اهمیت دارند. در حالی که ورزش سلامتی جسمانی را تقویت می کند یوگا و دارو به تقویت ذهن پرداخته و او را تندرست نگاه می دارد.

چرخ سلامت

چرخ سلامت بوسیله دکتر بیل هتلر برای معرفی جنبه های مختلف سلامت مطرح گردید. مدل ابتدایی این چرخ یک شش وجهی بود که با اضافه شدن مفاهیم جدید به سلامت به مرور تبدیل به یک دایره شد. مرکز این چرخ صفر و خط محیطی آن 10 منظور می شود. بر اساس سطح سلامت فرد، به صورت میزان گردی این چرخ مشخص شده و عدم تعادل در آن معرف کمبود سلامت در یک یا چند جنبه سلامتی می باشد که باید رفع گردند.

خواب کامل

خواب کامل به حالت خوبی از تندرستی اطلاق می گردد که شخص می تواند بدون هیچ گونه اختلالی در طول شب ها بخوابد و از نظر وضعیت جسمانی و ذهنی در شرایط راحت و خوبی قرار گیرد. خرناس در خواب، ایجاد سرو صدا در خواب، شرایط بالینی، اضطراب در خواب می تواند باعث ایجاد الگوهای خواب نامناسب و از این رو اختلال در خواب کامل می گردد. انجام تمارین ریلکسیشن و داشتن کشش و راحت در طول خواب و دور کردن ذهن از نگرانی ها و تشویش های ذهنی می تواند موجب خواب کامل گردد.

سلامت اجتماعي

سلامت اجتماعي، توانايي فرد در ارتباط بر قرار کردن با ديگر افراد پيرامون خود است. یعنی بنا کردن روابطي سالم با افراد ديگر. نشان دادن عشق، علاقه و همدلي به ديگران، کمک به ديگران در زمان نياز، مواردي هستند که سلامت اجتماعي را بهبود مي‌بخشند.

سلامت احساسي

سلامت احساسي مبناي سلامت ذهني است. زماني که فرد بطور خود آگاه احساسات مثبت را تجربه و حفظ نمايد مي‌تواند چنين سلامتي را تجربه کند. افرادي که تلاشي مستمر براي بهبود زندگي خود، انگيزش يا تصورات مثبت از خويشتن داشته باشند نيز سلامت احساسي را تجربه مي‌کنند. احساسات و واکنش‌هاي منفي باعث استرس شده و تعادل احساسي را از بين مي‌برد.

سلامت بدني

سلامت بدني در گرو مراقبت فرد از بدن و ذهن خود است. تمرينات ورزشي منظم، تغذيه مناسب، عادات مخرب و تعادل احساسي عواملي هستند که سلامت بدني را کنترل مي‌کنند. همة انواع سلامت از سلامت بدني ناشي مي‌شوند.

سلامت جسمانی

سلامت جسمانی کلا حول موضوع دوری از بیماری و قرار داشتن در شرایط جسمانی مناسب می چرخد. سبک زندگی و تمرینات بدنی در این ارتباط اهمیت بالایی دارند. سلامت روان و احساس نیز با سلامت جسمانی مرتبط هستند.

سلامت درون

سلامت درون عبارتست از ارزیابی شخص از میزان رضایتمندی از زندگی خود. تمول، بهداشت، فراست، شان اجتماعی، سلامت بدن، ذهن و احساس نمی توانند در انزوا سلامت درون را باعث شوند. دستیابی به ادراکی از سلامت در تمام جنبه های زندگی باعث می شود که فرد سلامت درون را تجربه کند.

سلامت ذهن

سلامت ذهن با افزایش مهارت های ذهنی ارتباط دارد. فردی که ذهنش را با انتخاب موضوعات سخت و تحریک ذهنی تمرین دهد سلامت ذهن را تجربه خواهد کرد. سلامت ذهن چارچوبی مثبت برای تفکر ایجاد کرده و به تطابق فرد با شرایط کمک می کند.

سلامت مالی فردی

سلامت مالی فردی به سلامت شغلی بستگی دارد. سرمایه گذاری صحیح و دقیق، برنامه‌ریزی موثر و نظارت جامع بر سرمایه جنبه های اصلی سلامت مالی را شکل می دهند. سلامت مالی فردی تماما حول شناخت سرمایه و نحوه گردش آن می چرخد.

سلامت محيطي

سلامت محيطي، سلامتي است که از طبيعت سرچشمه مي‌گيرد و به درون زندگي انسان جاري مي‌شود. سلامت محيط، حول موضوع ارتباط مستمر با طبيعت و احترام به طبيعت مي‌چرخد. اين نوع سلامت در وهلة اول با حفظ و نگهداري محيط پيراموني بلافصل انسان مثل پاکيزگي محيط خانه شروع شده و به موضوعات گسترده‌تري مثل انجام وظايف بعنوان يک انسان نسبت به طبيعت و جهان هستي منتهي مي‌شود.

سلامت معنوی

سلامت معنوی حاصل یکپارچگی ارزش ها، افکار و اعمال فرد می باشد. این موضوع هدفی شخصی بوده و می تواند جدا از دستیابی به سایر جنبه های سلامت بطور مستقل حاصل گردد. هرچند به نظر می رسد دیگر انواع سلامتی در پی سلامت معنوی حاصل می گردد.

مردان و بهداشت روان

موضوع سلامت مردان شامل مباحث سلامت روانی، فیزیکی، احساسی، مالی و دیگر انواع سلامت می گردد. مردان باید در صورت مشاهده علایم غیر معمول با هشیاری و با کمک پزشک به مراقبت از سلامت روانی، فیزیکی و احساسی خود بپردازند. علاوه بر این باید سرکوب نکردن احساسات و شرکت در فعالیت های اجتماعی برای تامین نیازهای روحی و احساسی را بیاموزند.

ورزش و سلامت

سلامت و تمرينات بدني ارتباط دروني يا يکديگر دارند. تمرينات هوازي مثل دويدن، پياده‌روي، دوچرخه‌سواري و کوهپيمايي به بدن کمک مي‌کنند تا در شرايط مناسب باقی بماند. تمريناتي که حرکت و فعاليت عضلاني و انعطاف را بهبود مي‌بخشند مثل چي، يوگا، وزنه‌برداري و رقص نيز براي سلامت بدني ضروري‌اند.

Top