ادامه موضوع

سلامت اجتماعي
سلامت بدني
ورزش و سلامت
سلامت محيطي
سلامت احساسي
بهداشت روان و زنان
چرخ سلامت
انواع سلامت
سلامت درون
خواب کامل
سلامت شغلی و کاری
بهداشت روان
مردان و بهداشت روان
سلامت جسمانی
سلامت ذهن
سلامت مالی فردی

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
سلامت معنوی عبارتست از یکپارچه سازی ارزش ها، افکار و اعمال. ارزشها ریشه سلامت معنوی محسوب می شوند. ارزش های ما چیستند؟ آیا به حقیقت، راستی، امانتداری، دوستی و فعالیت های اجتماعی به دید ارزش می نگریم؟ آیا می خواهیم در چارچوب این ارزش ها حرکت کنیم؟ آیا حاضریم که صرفنظر از پیامدها مطابق افکارمان عمل نماییم؟ اگر پاسخ مثبت است پس می توان گفت که دارای  سلامت معنوی هستیم.

سلامت معنوی یک احساس درونی و بصورت دانستن خود بعنوان جزئی از یک معنویت فراگیر است که در تمام ذرات جهان جاری و ساری می باشد. به تعبیری بصورت  عشق و علاقه به تمام چیزهای اطراف تعبیر می شود.

زندگی معنوی هر انسان امری فردی بوده و توسط وجدان یا صدای درون که وجوه مختلفی دارد کنترل می شود. سلامت معنوی می تواند مذهبی، فلسفی، ذاتی، خلاقانه، بخشی غیر روحانی و بخشی فلسفی باشد. دستیابی به سلامت معنوی از طریق گوش فرادادن به صدای درون یا همان وجدان میسر می باشد.

صدای درون افراد را به انجام کار درست دعوت می کند چیزی که اغلب انسان ها آنرا نادیده می گیرند. داشتن بصیرت و تبدیل اعتقادات درونی به اعمال بدون آنکه باعث صدمه یا رنجش دیگران گردد سلامت معنوی را به دنبال دارد.

نگرش مثبت در زندگی باعث سلامت روانی می شود. نگرش فردی باید دارای چارچوبی گسترده و مثبت باشد تا بتواند پیچیدگی های زندگی را کاهش داده و استرس را از فرد دور کند. چنین فردی دیگران را آسانتر می بخشد و تجربیات روحی خود را با دیگران سهیم می شود. این شیوه به شناخت کمبودها و عذرخواهی از اشتباهات و ایجاد تعادل بین احساسات درونی منجر می شود. سلامت معنوی زمانی شروع می شود که فرد تلاش می کند برای سوالاتی مثل هدف از تولد و زندگی و مسیر دستیابی به سعادت و اهداف زندگی پاسخی بیابد.

سلامت معنوی به کمک مدیتیشن، یوگا و تمرین تنفس قابل دستیابی است. در این روشها حرکات بدن و تنفس هماهنگ شده و ذهن، بدن و روح یکپارچه می شوند. گوش دادن به موسیقی، شرکت در فعالیت های فرهنگی، ابراز عشق و علاقه به نزدیکان و دوستان به گسترش سلامت معنوی کمک می کند.

مدیتیشن و تمرکز راههای میانبری برای دستیابی به سلامت معنوی هستند. تمرکز بر الگوهای تنفس و تصویر سازی ذهنی روشهایی برای آرامش ذهن و رهایی از تنش هستند. هرچند باید دانست که در مراحل ابتدایی تحت تاثیر عادات قبلی ذهنی و افکار منفی فرد در تمرینات مزبور با مشکلاتی مواجه می شود. در این رهگذر وقتی عشق و محبت روح و روان فرد را پر کند و فرد احساس کند که با کلیت جهان هستی ارتباط دارد، آرامش ذهنی به فرد دست می دهد و سلامت معنوی حاصل می شود.

افرادی که سلامت معنوی را تجربه می کنند افرادی سهل گیر بوده که از اعتقادات دیگران انتقاد نمی کنند و در آنها صبر و مراقبه و تمایل به هدایت دیگر افراد به جای تحکم در کنار احساس هدفدار بودن، مثبت گرایی و شفقت تثبیت شده است. چنین افرادی درک روشنی از درستی و نادرستی دارند و فراز و نشیب زندگی باعث سرخوردگی شان نمی شود. همچنین حاضرند برای دستیابی به سلامت معنوی  و کسب آرامش از تن آسایی بگذرند.

سلامت معنوی بدون سلامت بدنی، سلامت احساس، سلامت محیطی و مالی قابل دستیابی نیست. این حقیقت نیز وجود دارد که این نوع از سلامت بر دیگر انواع سلامت مقدم است.
 
 
دسته بندی
بهداشت روان » بهداشت روان
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

وبلاگ های مربوط

  • معیار سلامت
    معیارهای (مانیتورهای) سلامت ابزاری به منظور سنجش سطح سلامت فرد هستند....
 

برخی از تمرینات

تمرین ایستاده با دمبل

رساندن دست به پاشنه پا

پرس با کتل

چرخش به سمت خارج

کشش فوقانی بدن با صندلی

بلند کردن عضله دلتویید

Top