ادامه موضوع

سلامت اجتماعي
سلامت بدني
ورزش و سلامت
سلامت محيطي
سلامت احساسي
بهداشت روان و زنان
چرخ سلامت
انواع سلامت
سلامت معنوی
خواب کامل
سلامت شغلی و کاری
بهداشت روان
مردان و بهداشت روان
سلامت جسمانی
سلامت ذهن
سلامت مالی فردی

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
سلامت درون عبارتست از ارزیابی فرد از میزان شاد بودن و رضایتمندی از زندگی. این نوع سلامت بر سلامت جامعه و سلامت جهانی تاثیر گذار است.
اغلب افراد حتی در صورت تمکن مالی نیز شادمان نیستند. شادی به پارامترهایی فراتر از تمکن مالی و ثروت وابسته می باشد. تامین نیازهای اولیه حیات نیز به تنهایی مبنای سلامت درون نمی باشد. با این وجود که رفع نیازهای اولیه نوعی احساس رضایت ایجاد می کند ولی این موضوع تنها سنگ بنای دستیابی به رضایتمندی در سایر جنبه های سلامت می باشد.

سلامت درون و رضایت از زندگی به سن، جنسیت و تحصیلات مربوط می شود. باور عمومی بر اینست که رضایت از زندگی با افزایش سن افزایش می یابد. هرچند شادی و رضایت یک حس شخصی و متفاوت در هر فردی است ولی عقیده بر اینست که نرخ رضایت از زندگی در زنان بیش از مردان است.

تحصیلات به نوبه خود تاثیر زیادی بر شادمانی افراد دارد ولی فاکتورهای کلیدی تر عبارتند از موقعیت مالی و شغلی. بگونه ایکه می توان گفت سلامت پزشکی، مالی و شغلی در سلامت درون نقش زیادی دارند.

سلامت درون رفتارهای اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. مهارتهای اجتماعی افراد، هوشیاری اجتماعی، شرکت در فعالیت های گروهی به بهبود سلامت اجتماعی کمک کرده و احساس سلامت درون را تقویت می کنند.

سلامت درون درباره شادی فردی و رضایت خاطر فردی و بدور از اجتماع نیست. سلامت جامعه در سلامت کلی  انسان نقش دارد. بگونه ایکه به اشتراک گذاری معلومات و خوبی ها با دیگران احساس رضایت و شادی در زندگی را به فرد القا می کند.

تماس با دیگر افراد، اظهار عشق و محبت، همدردی با دیگران، یاری رساندن به دیگری در رفع مشکلات، گوش فرادادن به دیگران و تماس یا افرادی از نژادها و فرهنگ های مختلف به گسترش روابط بین فردی و افزایش احساس سلامت درون فرد کمک می کند.

سلامت درون بطور وسیعی متاثر از سلامت احساس و سلامت بدن قرار دارد. سلامت پزشکی و بدن مفاهیمی مرتبط بوده و در پی یکدیگر می آیند. سلامت بدن بوسیله تمرینات ورزشی مناسب و مداوم و تغذیه خوب تضمین می شود. اجتناب از مصرف فست فود و غذاهای نامناسب به پیشگیری از بیماری کمک کرده و در کنار آزمایشان منظم پزشکی برای سلامت بدن ضرورت دارد.

احساسات مثبت سلامت درون را ارتقا می دهند. احساساتی مثل شادی، مثبت نگری، اعتماد به نفس، کمک به بهبود شرایط روانی دیگران و آماده سازی ذهن برای رویارویی با شرایط استرس زا به سلامت احساس و ذهن کمک می کنند.

مطالعه، یادگیری موضوعات جدید، گوش دادن به موسیقی، چیدن دکور منزل یا محیط کار، باغبانی، فعالیت ورزشی و خواندن جملات الهام بخش و اتوبیوگرافی ها، فعالیت در شرکتی موفق با کارمندانی مثبت نگر در سلامت احساس موثر هستند.
پذیرش انتقادهای سازنده و آمادگی برای تغییرات و پذیرش تغییرات شادمانی و احساس سلامت درون را ارتقا می بخشند.
 
 
دسته بندی
بهداشت روان » بهداشت روان
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

وبلاگ های مربوط

  • معیار سلامت
    معیارهای (مانیتورهای) سلامت ابزاری به منظور سنجش سطح سلامت فرد هستند....
 

برخی از تمرینات

پشت بازو خوابیده

پرس با کتل

حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو

دمبل با دو دست

پرس پشت بازو ایستاده

ایستاده با هالتر

Top