ادامه موضوع

سلامت اجتماعي
سلامت بدني
ورزش و سلامت
سلامت محيطي
سلامت احساسي
بهداشت روان و زنان
انواع سلامت
سلامت درون
سلامت معنوی
خواب کامل
سلامت شغلی و کاری
بهداشت روان
مردان و بهداشت روان
سلامت جسمانی
سلامت ذهن
سلامت مالی فردی

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
چرخ سلامت معرف تمام جنبه های سلامت به شکل یک گردونه است. سلامت فرد در مرکز و هر یک از جنبه های سلامت یک قاچ از این چرخ را تشکیل می دهند. لذا می توان گفت که این چرخ نموداری از سلامت عام می باشد. همچنانکه اگر بخشی از یک چرخ حذف شود یا خراب باشد چرخ معیوب شده و نمی تواند حرکت کند سلامت نیز چنین است و اگر جنبه ای از آن معیوب باشد کل سلامت فرد دچار نقصان می شود.

بعبارت دیگر سلامت یک مجموعه و متشکل از ده نوع مختلف است. چرخ سلامتی که در ابتدا توسط دکتر بیل مطرح شد یک شش ضلعی بود و به معرفی جنبه های جدید در موضوع سلامت کم کم تبدیل به یک دایره گردید.

معمولا از میان جنبه های مختلف بیشتر به سلامت احساس، بدن و سلامت شغلی اهمیت داده می شود. این امر باعث عدم تعادل در سلامت می گردد. کمبود سلامت روحی و اجتماعی بر سلامت کلی جامعه موثر است و این موضوع به نوبه خود و در دراز مدت باعث صدمه به سلامت احساس و ذهن تک تک افراد جامعه می شود. پول برای کسب شان و موقعیت اجتماعی و این موارد برای سلامت  ضروری هستند لذا مفاهیمی همچون سلامت روح، اجتماع، ذهن و سلامت مالی بصورت پیوسته مطرح می شوند.

سلامت معنوی ضروریست تا فرد بتواند یکپارچگی بدن، ذهن و روح را تجربه کند. این موضوع خود آگاهی و سرعت و بهبود تصمیم گیری را در پی دارد. سلامت معنوی به بهبود بیماریهای بدنی و نیز احساسی کمک می کند. بنابر این مفهوم سلامت معنوی نیز اهمیت پیدا می کند.
یک ذهن آشفته می تواند عدم تعادل در زندگی را باعث شود. لذا در چارچوب سلامت عام به سلامت ذهن اهمیتی برابر با دیگر جنبه ها داده می شود. سلامت بدن در گذشته بصورت مجموع سلامت پزشکی و بدن تعریف می شد اما اکنون این مفاهیم جدا شده اند.

توجه بیش از حد به یک جنبه خاص مثلا سلامت معنوی می تواند باعث عدم تعادل در چرخ مزبور گردد. فعالیت هایی مثل مطالعه، مشغول شدن به یک سرگرمی و یادگیری هنری جدید و تفکر باعث دید بازتر و شناخت محیط اطراف به شکل بهتر شود اما ممکن است مشغول شدن بیش از حد به این موارد باعث انزوای فرد نیز بشود لذا فرد باید سلامت معنوی را با تعادل احساس و مهارتهای اجتماعی در هم بیامیزد.

آزمونهای خود سنجی متعددی برای ارزیابی سطح سلامت در دسترس هستند. در این آزمونهایی پرسشنامه هایی طراحی شده که جنبه های مختلف سلامت فرد را مورد پرسش قرار می دهند. در ادامه هر قاچ از چرخ سلامت با توجه به پاسخ های فرد به جنبه مربوطه سایه می خورد. یعنی امتیازات فردی در هر قاچ به تصویر کشیده می شود. بدین ترتیب یک شکل چند پر بدست می آید. میزان گردی و هم بعد بودن این پرها سطح سلامت عام فرد و تعادل سلامت را مشخص می کند.

با مطالعه نتایج آزمونها و چرخ سلامت می توان بر جنبه ای تمرکز کرد که از تعادل خارج بوده و نیازمند بهبود بیشتر است. باید توجه داشت که یک فرد نمی تواند در تمام جنبه ها 100% سالم باشد. عملا وقتی میزان سلامت در تمام جنبه ها متعادل و نزدیک به هم باشد فرد دارای سلامت عام منظور می شود.
 
 
دسته بندی
بهداشت روان » بهداشت روان
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

وبلاگ های مربوط

  • معیار سلامت
    معیارهای (مانیتورهای) سلامت ابزاری به منظور سنجش سطح سلامت فرد هستند....
 

برخی از تمرینات

رساندن دست به پاشنه پا

پرس سر شانه با دمبل

پرس سرشانه - مخالف جاذبه

پوش پرس دوبل با کتل بل

بلند کردن کتل

ایستاده با دمبل

Top