سلامت احساسي

سلامت احساسي پايه و اساس سلامت ذهني است. سلامت احساسي وضعيتي است که در آن تعادل ذهني احساس مي‌شود. در چنين حالتي فرد از استرس دور است. سلامت احساسي زمانی تجربه مي‌شود که فرد بطور خود آگاه احساسات مثبت را کسب و حفظ کند. يک احساس مثبت مثل شادي، لذت، هيجان، قناعت و عشق، حس سلامت را به همراه مي‌آورد. افرادي که ديدگاه مثبتي نسبت به زندگي دارند و اعتماد به نفس و تصوير مثبت از خویشتن را در خود تقويت کرده‌اند، نيز سلامت احساسي را تجربه مي‌کنند. با این حال حفظ تعادل بين احساسات منفي و مثبت در طول روز بسيار سخت است چرا که فرد در محيط کار و اجتماع تحت تأثير احساسات و افکار منفي از طرف محيط قرار دارد که باعث ايجاد شک و ابهام و خود انتقادي از رفتار و اعمالش مي‌شود. اين امر استرس و افسردگي را باعث مي‌شود.

استرس، اضطراب و افسردگي

استرس و اضطراب يا افسردگي منبع منفي نگري هستند. تحت شرايط پر استرس افکار فرد دستخوش تلاطم شده و باعث شکل‌گيري تصويري منفي از خویشتن در فرد مي‌گردد که به نوبه خود منفي‌نگري بيشتر را باعث شده و افسردگي ايجاد مي‌کند. براي تجربة حس سلامت، افراد بايد اين دور باطل را بشکنند و احساسات مثبت را تحت هر شرايطي تقويت کنند.

حفظ سلامت احساسي در حقيقت ايجاد تعادل بين احساسات منفي و مثبت است، وقتي زندگي به آرامي رو به جلو در حرکت است. احساسات مثبت غلبه مي‌کنند. تحت شرايط پر استرس، آشفتگي احساسي ايجاد شده و تعادل از بين مي‌رود. در اين حالت، احساسات منفي بصورت عصبانيت يا پرخاشجويي خود‌نمايي مي‌کنند.

فرآيند شکستن اين دور باطل، نيازمند آنست که فرد بداند که عصبانيت و پرخاشجويي بخشي از زندگي بوده و بايد در همان مراحل اوليه کنترل شوند. ضرورت دارد که فرد درک کند احساسات نامتعادل مي‌تواند روابط وي را با خانواده، دوستان و آشنايان تخريب کرده و آشفتگي بيشتر احساسي را باعث شود که سلامت کلي وي را تهديد مي‌کند. فرد بايد درک کند که ذهني پر از احساسات منفي، سلامت ذهني و بدن را کاهش مي‌دهد. تحت شرايط پر استرش بدن هورمون‌هاي خاصي ترشح مي‌کند که شرايط طبيعي بدن فرد را متأثر مي‌سازند. اين موضوع به تنش‌هايي را بوجود می آورد عامل فشار خون، ديابت و ديگر امراض بدني هستند.

يک روش کسب سلامت احساسي، به اشتراک گذاشتن احساسات منفي و مثبت با ديگران است. بيان فيزيکي يا میکلا احساسات منفي نقشي بزرگ در کاهش خشم و عصبانيت فرد باز مي‌کند. اين موضوع به فرد کمک مي‌کند که از استرس آزاد شده و خطر بيماري‌هاي بدني و روحي را دور مي‌کند.

دستگاه گوارشي

آشفتگي احساسي، بر سلامت افراد هزينه‌هايي را تحميل مي‌کند. خشم، عصبانيت و اعتماد به نفس پايين، باعث مي‌شود ترشح اسيد معده بيشتر شود و زخم اولسر را باعث مي‌شوند. افسردگي و اضطراب نيز سوء هاضمه را به همراه دارند.

افرادي که در محيط کار، مدرسه يا دانشگاه تحت استرس هستند و افرادي که از نظر روابط فردي دچار مشکلاتي هستند، همگي از نظر ذهني دچار فشار بوده و احساسات منفي در آنها غلبه دارد. باید دانست غلبه بر اين احساسات  در عمل بسیار سخت است. با اينحال گزينه‌هاي متعددي براي دستيباني به سلامت احساسي در دسترس مي‌باشند.

تقويت احساسات مثبت

براي شروع، فرد مي‌تواند فعاليت‌هاي فيزيکي مثل پياده‌روي تند، يک ورزش تخصصي يا ديگر فعاليت‌هاي شديد بدني را انجام دهد. افزايش فعاليت فيزيکي به آزاد شدن اندورفين‌ها منجر مي‌شود. اندورفين‌ها موادي هستند که ذهني را از استرس رها نموده و ديدگاه مثبت به زندگي را در فرد باعث مي‌شوند. سلامت احساسي را مي‌تواند بوسيلة مشغول شدن به سرگرمي‌هايي مثل نقاشي، آواز، بافندگي، نوازندگي، جمع‌آوري سکه يا ديگر فعاليت‌هاي مفرح و لذت بخش بهبود بخشيد. اين کار باعث مي‌شود فرد خويشتن خود را بيان کرده و سلامت ذهني ارتقا يابد.

مديتيشن براي چند دقيقه، تمرکز روي احساسات مثبت و افکار شادي بخش و دست‌آوردهاي خوب زندگي، نيز اعتماد به نفس، مثبت‌نگري و سلامت احساسي را بهبود مي‌بخشد.

مفهوم خویشتن

در نظر گرفتن توانايي‌ها و در پيش گرفتن اهداف واقعي براي کسب يک تصوير مثبت از خويشتن ضروري هستند. اهداف واقع بينانه و معقول باعث مي‌شوند که از شکست تا حد امکان فاصله گرفته شود که به صورت مرحله‌اي باعث احساس رضايت از خويشتن و قدرت و خودآگاهي از نقاط ضعف مي‌شود. هم‌چنين باعث مي‌شود  که فرد بتواند بر ضعف‌هايش غلبه کرده و از توانايي‌هايش بيشترين بهره را ببرد.

شناخت و تطبيق با تغييرات

ناپايداري احساسي بدليل ناتواني افراد در پذيرش تغييرات رخ مي‌دهند. افراد بايد بدانند که توانايي‌شان در تغيير موضوعات پيرامون محدود است. همة چيزها را نمي‌توان تغيير داد. در اين راستا با اندکي هوشياري و تفکر مي‌توان اين مفهوم را درک کرد و پذيرفت.

ناتواني در تطبيق با تغييرات نيز مي‌تواند استرس را باعث شود. اگر چيزي قابل تغيير بوسيله فرد نباشد. بايد پذيرفته شود. شناخت چنين تغييراتي گريز ناپذير بوده و تطابق با آن استرس و افسردگي را کاهش مي‌دهد.

انتقاد سازنده و حذف احساسات منفي نيز مي‌تواند به فرد در تطابق با تغييرات کمک کند که در عمل رشد احساسات مثبت را باعث مي‌شود.

توانايي دوست داشتن و مراقبت از ديگران

گذران وقت با افراد مورد علاقه، باعث مي‌شود که استرس زایل شود. اين امر در روابط سالم نقش سازنده‌اي دارد. عشق، عشق مي‌آورد. عشق ورزي، عشق بيشتر را به همراه مي‌آورد و اين امر بصورت فزاينده فضایی از درک متقابل و روابط عميق مي‌سازد. شادي ابزار ی ‌‌سازنده در سلامت است.

محققان پي برده‌اند که خوش لباسي و خريد کردن، نيز استرس را زایل کرده و سلامت احساسي را حفظ مي‌کند. افرادي که از نظر احساسي ضعيف هستند، بايد از نوشيدني‌هاي الکلي، قهوه و چاي و ديگر مواد مملواز کافئين خودداری کنند چرا که کافئين اضطراب را افزايش مي‌دهد.

افراد مي‌توانند از خودآموزها، گروه‌هاي حمايتي، ريلاکس تراپي‌ها مثل چشمه‌هاي آبگرم، آروماتراپي، پديکور، مانيکور و ماساژ استفاده کنند. خواندن جملات الهام بخش‌ نيز، باعث بهبود حالت رواني فرد مي‌شود.

در پايان باید گفت، موثرترين روش براي کاهش استرس و رهايي از عدم تعادل احساسي با اعتماد و تکيه کردن به فرد مورد علاقه حاصل مي‌شود. اين امر به دور ريختن خشم و ديگر احساسات منفي از ذهن منتهي مي‌شود.
 

ادامه این موضوع

انواع سلامت

بهداشت روان مقوله ایست مشتمل بر ده نوع سلامت، که تاکیدی بر چند جانبه بودن سلامت است. دستیابی به نوعی از سلامت باعث می شود که فرد به کسب دیگر انواع از سلامت ترغیب شود تا و سلامت عام به صورت مرحله ای بدست بیاید.

بهداشت روان

بهداشت روان به ترکیبی از تندرستی روانی، فیزیکی و احساسی اتلاق می گردد. بهداشت روان به معنی توانایی برقراری تعادل در زندگی و تمرکز بر امور یدی و همچنین برقراری ارتباط سالم با اطرافیان و تعادل درونی می شود. استرس اختلالات هیجانی، بیماری های فیزیکی و بسیاری از عوامل دیگر نیز می تواند باعث از دست رفتن بهداشت روانی شود

بهداشت روان و زنان

سلامتی زنان به اندازه ی سلامتی مردان اهمیت دارد. در کل ورزش کافی، معاینه ی پزشکی منظم، سلامت جسمانی و هیجانی برای سلامتی زن و خانواده او اهمیت دارند. در حالی که ورزش سلامتی جسمانی را تقویت می کند یوگا و دارو به تقویت ذهن پرداخته و او را تندرست نگاه می دارد.

چرخ سلامت

چرخ سلامت بوسیله دکتر بیل هتلر برای معرفی جنبه های مختلف سلامت مطرح گردید. مدل ابتدایی این چرخ یک شش وجهی بود که با اضافه شدن مفاهیم جدید به سلامت به مرور تبدیل به یک دایره شد. مرکز این چرخ صفر و خط محیطی آن 10 منظور می شود. بر اساس سطح سلامت فرد، به صورت میزان گردی این چرخ مشخص شده و عدم تعادل در آن معرف کمبود سلامت در یک یا چند جنبه سلامتی می باشد که باید رفع گردند.

خواب کامل

خواب کامل به حالت خوبی از تندرستی اطلاق می گردد که شخص می تواند بدون هیچ گونه اختلالی در طول شب ها بخوابد و از نظر وضعیت جسمانی و ذهنی در شرایط راحت و خوبی قرار گیرد. خرناس در خواب، ایجاد سرو صدا در خواب، شرایط بالینی، اضطراب در خواب می تواند باعث ایجاد الگوهای خواب نامناسب و از این رو اختلال در خواب کامل می گردد. انجام تمارین ریلکسیشن و داشتن کشش و راحت در طول خواب و دور کردن ذهن از نگرانی ها و تشویش های ذهنی می تواند موجب خواب کامل گردد.

سلامت اجتماعي

سلامت اجتماعي، توانايي فرد در ارتباط بر قرار کردن با ديگر افراد پيرامون خود است. یعنی بنا کردن روابطي سالم با افراد ديگر. نشان دادن عشق، علاقه و همدلي به ديگران، کمک به ديگران در زمان نياز، مواردي هستند که سلامت اجتماعي را بهبود مي‌بخشند.

سلامت بدني

سلامت بدني در گرو مراقبت فرد از بدن و ذهن خود است. تمرينات ورزشي منظم، تغذيه مناسب، عادات مخرب و تعادل احساسي عواملي هستند که سلامت بدني را کنترل مي‌کنند. همة انواع سلامت از سلامت بدني ناشي مي‌شوند.

سلامت جسمانی

سلامت جسمانی کلا حول موضوع دوری از بیماری و قرار داشتن در شرایط جسمانی مناسب می چرخد. سبک زندگی و تمرینات بدنی در این ارتباط اهمیت بالایی دارند. سلامت روان و احساس نیز با سلامت جسمانی مرتبط هستند.

سلامت درون

سلامت درون عبارتست از ارزیابی شخص از میزان رضایتمندی از زندگی خود. تمول، بهداشت، فراست، شان اجتماعی، سلامت بدن، ذهن و احساس نمی توانند در انزوا سلامت درون را باعث شوند. دستیابی به ادراکی از سلامت در تمام جنبه های زندگی باعث می شود که فرد سلامت درون را تجربه کند.

سلامت ذهن

سلامت ذهن با افزایش مهارت های ذهنی ارتباط دارد. فردی که ذهنش را با انتخاب موضوعات سخت و تحریک ذهنی تمرین دهد سلامت ذهن را تجربه خواهد کرد. سلامت ذهن چارچوبی مثبت برای تفکر ایجاد کرده و به تطابق فرد با شرایط کمک می کند.

سلامت شغلی و کاری

سلامت شغلی به حفظ تعادل محیط کار و بهبود مهارتها براساس نیازهای روزافزون بازار کار مربوط می شود. این موضوع به اعتماد به نفس در زمینه کار، سلامت شغلی و حفظ فرد در عرصه رقابت شغلی می انجامد.

سلامت مالی فردی

سلامت مالی فردی به سلامت شغلی بستگی دارد. سرمایه گذاری صحیح و دقیق، برنامه‌ریزی موثر و نظارت جامع بر سرمایه جنبه های اصلی سلامت مالی را شکل می دهند. سلامت مالی فردی تماما حول شناخت سرمایه و نحوه گردش آن می چرخد.

سلامت محيطي

سلامت محيطي، سلامتي است که از طبيعت سرچشمه مي‌گيرد و به درون زندگي انسان جاري مي‌شود. سلامت محيط، حول موضوع ارتباط مستمر با طبيعت و احترام به طبيعت مي‌چرخد. اين نوع سلامت در وهلة اول با حفظ و نگهداري محيط پيراموني بلافصل انسان مثل پاکيزگي محيط خانه شروع شده و به موضوعات گسترده‌تري مثل انجام وظايف بعنوان يک انسان نسبت به طبيعت و جهان هستي منتهي مي‌شود.

سلامت معنوی

سلامت معنوی حاصل یکپارچگی ارزش ها، افکار و اعمال فرد می باشد. این موضوع هدفی شخصی بوده و می تواند جدا از دستیابی به سایر جنبه های سلامت بطور مستقل حاصل گردد. هرچند به نظر می رسد دیگر انواع سلامتی در پی سلامت معنوی حاصل می گردد.

مردان و بهداشت روان

موضوع سلامت مردان شامل مباحث سلامت روانی، فیزیکی، احساسی، مالی و دیگر انواع سلامت می گردد. مردان باید در صورت مشاهده علایم غیر معمول با هشیاری و با کمک پزشک به مراقبت از سلامت روانی، فیزیکی و احساسی خود بپردازند. علاوه بر این باید سرکوب نکردن احساسات و شرکت در فعالیت های اجتماعی برای تامین نیازهای روحی و احساسی را بیاموزند.

ورزش و سلامت

سلامت و تمرينات بدني ارتباط دروني يا يکديگر دارند. تمرينات هوازي مثل دويدن، پياده‌روي، دوچرخه‌سواري و کوهپيمايي به بدن کمک مي‌کنند تا در شرايط مناسب باقی بماند. تمريناتي که حرکت و فعاليت عضلاني و انعطاف را بهبود مي‌بخشند مثل چي، يوگا، وزنه‌برداري و رقص نيز براي سلامت بدني ضروري‌اند.

Top