سلامت احساسي

سلامت احساسي پايه و اساس سلامت ذهني است. سلامت احساسي وضعيتي است که در آن تعادل ذهني احساس مي‌شود. در چنين حالتي فرد از استرس دور است. سلامت احساسي زمانی تجربه مي‌شود که فرد بطور خود آگاه احساسات مثبت را کسب و حفظ کند. يک احساس مثبت مثل شادي، لذت، هيجان، قناعت و عشق، حس سلامت را به همراه مي‌آورد. افرادي که ديدگاه مثبتي نسبت به زندگي دارند و اعتماد به نفس و تصوير مثبت از خویشتن را در خود تقويت کرده‌اند، نيز سلامت احساسي را تجربه مي‌کنند. با این حال حفظ تعادل بين احساسات منفي و مثبت در طول روز بسيار سخت است چرا که فرد در محيط کار و اجتماع تحت تأثير احساسات و افکار منفي از طرف محيط قرار دارد که باعث ايجاد شک و ابهام و خود انتقادي از رفتار و اعمالش مي‌شود. اين امر استرس و افسردگي را باعث مي‌شود.

استرس، اضطراب و افسردگي

استرس و اضطراب يا افسردگي منبع منفي نگري هستند. تحت شرايط پر استرس افکار فرد دستخوش تلاطم شده و باعث شکل‌گيري تصويري منفي از خویشتن در فرد مي‌گردد که به نوبه خود منفي‌نگري بيشتر را باعث شده و افسردگي ايجاد مي‌کند. براي تجربة حس سلامت، افراد بايد اين دور باطل را بشکنند و احساسات مثبت را تحت هر شرايطي تقويت کنند.

حفظ سلامت احساسي در حقيقت ايجاد تعادل بين احساسات منفي و مثبت است، وقتي زندگي به آرامي رو به جلو در حرکت است. احساسات مثبت غلبه مي‌کنند. تحت شرايط پر استرس، آشفتگي احساسي ايجاد شده و تعادل از بين مي‌رود. در اين حالت، احساسات منفي بصورت عصبانيت يا پرخاشجويي خود‌نمايي مي‌کنند.

فرآيند شکستن اين دور باطل، نيازمند آنست که فرد بداند که عصبانيت و پرخاشجويي بخشي از زندگي بوده و بايد در همان مراحل اوليه کنترل شوند. ضرورت دارد که فرد درک کند احساسات نامتعادل مي‌تواند روابط وي را با خانواده، دوستان و آشنايان تخريب کرده و آشفتگي بيشتر احساسي را باعث شود که سلامت کلي وي را تهديد مي‌کند. فرد بايد درک کند که ذهني پر از احساسات منفي، سلامت ذهني و بدن را کاهش مي‌دهد. تحت شرايط پر استرش بدن هورمون‌هاي خاصي ترشح مي‌کند که شرايط طبيعي بدن فرد را متأثر مي‌سازند. اين موضوع به تنش‌هايي را بوجود می آورد عامل فشار خون، ديابت و ديگر امراض بدني هستند.

يک روش کسب سلامت احساسي، به اشتراک گذاشتن احساسات منفي و مثبت با ديگران است. بيان فيزيکي يا میکلا احساسات منفي نقشي بزرگ در کاهش خشم و عصبانيت فرد باز مي‌کند. اين موضوع به فرد کمک مي‌کند که از استرس آزاد شده و خطر بيماري‌هاي بدني و روحي را دور مي‌کند.

دستگاه گوارشي

آشفتگي احساسي، بر سلامت افراد هزينه‌هايي را تحميل مي‌کند. خشم، عصبانيت و اعتماد به نفس پايين، باعث مي‌شود ترشح اسيد معده بيشتر شود و زخم اولسر را باعث مي‌شوند. افسردگي و اضطراب نيز سوء هاضمه را به همراه دارند.

افرادي که در محيط کار، مدرسه يا دانشگاه تحت استرس هستند و افرادي که از نظر روابط فردي دچار مشکلاتي هستند، همگي از نظر ذهني دچار فشار بوده و احساسات منفي در آنها غلبه دارد. باید دانست غلبه بر اين احساسات  در عمل بسیار سخت است. با اينحال گزينه‌هاي متعددي براي دستيباني به سلامت احساسي در دسترس مي‌باشند.

تقويت احساسات مثبت

براي شروع، فرد مي‌تواند فعاليت‌هاي فيزيکي مثل پياده‌روي تند، يک ورزش تخصصي يا ديگر فعاليت‌هاي شديد بدني را انجام دهد. افزايش فعاليت فيزيکي به آزاد شدن اندورفين‌ها منجر مي‌شود. اندورفين‌ها موادي هستند که ذهني را از استرس رها نموده و ديدگاه مثبت به زندگي را در فرد باعث مي‌شوند. سلامت احساسي را مي‌تواند بوسيلة مشغول شدن به سرگرمي‌هايي مثل نقاشي، آواز، بافندگي، نوازندگي، جمع‌آوري سکه يا ديگر فعاليت‌هاي مفرح و لذت بخش بهبود بخشيد. اين کار باعث مي‌شود فرد خويشتن خود را بيان کرده و سلامت ذهني ارتقا يابد.

مديتيشن براي چند دقيقه، تمرکز روي احساسات مثبت و افکار شادي بخش و دست‌آوردهاي خوب زندگي، نيز اعتماد به نفس، مثبت‌نگري و سلامت احساسي را بهبود مي‌بخشد.

مفهوم خویشتن

در نظر گرفتن توانايي‌ها و در پيش گرفتن اهداف واقعي براي کسب يک تصوير مثبت از خويشتن ضروري هستند. اهداف واقع بينانه و معقول باعث مي‌شوند که از شکست تا حد امکان فاصله گرفته شود که به صورت مرحله‌اي باعث احساس رضايت از خويشتن و قدرت و خودآگاهي از نقاط ضعف مي‌شود. هم‌چنين باعث مي‌شود  که فرد بتواند بر ضعف‌هايش غلبه کرده و از توانايي‌هايش بيشترين بهره را ببرد.

شناخت و تطبيق با تغييرات

ناپايداري احساسي بدليل ناتواني افراد در پذيرش تغييرات رخ مي‌دهند. افراد بايد بدانند که توانايي‌شان در تغيير موضوعات پيرامون محدود است. همة چيزها را نمي‌توان تغيير داد. در اين راستا با اندکي هوشياري و تفکر مي‌توان اين مفهوم را درک کرد و پذيرفت.

ناتواني در تطبيق با تغييرات نيز مي‌تواند استرس را باعث شود. اگر چيزي قابل تغيير بوسيله فرد نباشد. بايد پذيرفته شود. شناخت چنين تغييراتي گريز ناپذير بوده و تطابق با آن استرس و افسردگي را کاهش مي‌دهد.

انتقاد سازنده و حذف احساسات منفي نيز مي‌تواند به فرد در تطابق با تغييرات کمک کند که در عمل رشد احساسات مثبت را باعث مي‌شود.

توانايي دوست داشتن و مراقبت از ديگران

گذران وقت با افراد مورد علاقه، باعث مي‌شود که استرس زایل شود. اين امر در روابط سالم نقش سازنده‌اي دارد. عشق، عشق مي‌آورد. عشق ورزي، عشق بيشتر را به همراه مي‌آورد و اين امر بصورت فزاينده فضایی از درک متقابل و روابط عميق مي‌سازد. شادي ابزار ی ‌‌سازنده در سلامت است.

محققان پي برده‌اند که خوش لباسي و خريد کردن، نيز استرس را زایل کرده و سلامت احساسي را حفظ مي‌کند. افرادي که از نظر احساسي ضعيف هستند، بايد از نوشيدني‌هاي الکلي، قهوه و چاي و ديگر مواد مملواز کافئين خودداری کنند چرا که کافئين اضطراب را افزايش مي‌دهد.

افراد مي‌توانند از خودآموزها، گروه‌هاي حمايتي، ريلاکس تراپي‌ها مثل چشمه‌هاي آبگرم، آروماتراپي، پديکور، مانيکور و ماساژ استفاده کنند. خواندن جملات الهام بخش‌ نيز، باعث بهبود حالت رواني فرد مي‌شود.

در پايان باید گفت، موثرترين روش براي کاهش استرس و رهايي از عدم تعادل احساسي با اعتماد و تکيه کردن به فرد مورد علاقه حاصل مي‌شود. اين امر به دور ريختن خشم و ديگر احساسات منفي از ذهن منتهي مي‌شود.
 
 
مجموعه
بهداشت روان » بهداشت روان

ادامه موضوع

وبلاگ های مربوط

Top