انواع سلامت: سلامت محيطي يا سلامت پيراموني

سلامت محيطي يکي از ده جنبة سلامتي مي‌باشد. سلامت محيطي عموماً بعنوان يک جنبه از سلامت افراد منظور نمي‌شود. اما سلامت محيط زيست ما مي‌تواند تأثير عظيمي بر سلامت عمومي ما داشته باشد. نمي‌توان منکر شد که سلامت احساسي، ذهني، اجتماعي، مالي و روحي ما روي سلامت محيطي مؤثر است.

سلامت محيطي به ارتباط مستمر با طبيعت و محيط زيست اشاره دارد. در اين موضوع، احترام به طبيعت و شناخت عوامل آسيب‌زا براي آن نيز گنجانده شده‌اند.

سلامت محيطي با حفظ سلامت دارايي‌هاي شخصي شروع مي‌شود. بطور معمول افراد مايلند که دارايي‌هایي مثل خانه، دفتر کار، پول، ماشين و غيره را تميز نگهداري و حفظ کنند. اين امر، تأثير زيادي روي خود افراد و محيط پيرامون دارد. وقتي افراد دارايي‌هايشان را حفظ نموده و از آنها مراقبت مي‌کنند، احساس عميق‌تري از شادي در آنها بوجود مي‌آيد. اين موضوع ذهن را آزاد کرده و خشم را کاهش مي‌دهد. هم‌چنين محيط زندگي را شاداب‌تر و ارتباط با پيرامون را تقويت مي‌کند.

بنابراين جاي شگفتي ندارد که سلامت محيطي بعنوان جنبه‌اي از سلامت فردي منظور مي‌شود. بعبارتي ديگر، سلامت محيطي گستره‌اي از سلامت فردي به درون پيرامون و طبيعت است. فردي که از دارايي‌هاي خود مراقبت مي‌کند، بطور خودکار از طبيعت و محيط زيست نيز مراقبت مي‌کند وي محيط پيرامون را آشفته نکرده و نظم خاصي بين اشياء پيراموني خود بوجود مي‌آورد. اين فرآيند حفظ منابع طبيعت و محيط زيست نيز شادي را به همراه داشته و کمک مي‌کند که فرد با طبيعت متصل بماند. در اين راستا بهبود کيفيت زندگي و سلامت جامع قابل دستيباني خواهد بود.

متصل بودن با محيط زيست سلامت روحي را نيز بهبود مي‌دهد. سلامت روحي فرآيندي است که در آن فرد خود را در طبيعت تعريف کرده، طبيعت پرورش مي‌دهد و طبيعت نيز در مقابل وي را پرورش مي‌دهد. اين امر چرخه‌اي را مي‌سازد که طبيعت و فرد در يک نظم و ارتباط پايدار با يکديگر تعامل مي‌کند.

سلامت محيطي از يک ديدگاه، از سلامت اجتماعي و ذهني نشأت مي‌گيرد. سلامت محيطي شامل موارد بسياري از مسئوليت‌هاي فردي و اجتماعي همچون آگاهي از منابع طبيعي زمين و میزان در دسترس بودن آنها، آشنايي با خطرات محيطي، حداقل سازي تأثير منفي فعاليت‌هاي انساني روي محيط زيست، حداکثر سازي نظم طبيعت مي‌شود. يک فرد آگاه از محيط زيست، بطور خودکار فعاليت‌هاي روزانه خود و تأثير آن بر محيط زيست را مي‌داند و مراقبت مي‌کند که اين فعاليت‌ها باعث آلودگي هوا، آب و خاک نشود.

سلامت بدني نيز تحت تأثير سلامت محيطي قرار دارد. عوامل که باعث گرمايش زمين و تخريب محيط زيست مي‌شوند مثل سوخت‌هاي فسيلي و قطع درختان فجایع زيست‌محيطي را رقم مي‌زنند که به نوبه خود سلامت بدني افراد واقع در منطقه مزبور را متأثر مي‌سازد. جلوگيري از تداوم چنين فعاليت‌هايي باعث بهبود محيط زيست و سلامت بدني افراد جامعه مي‌شود.

لذت بردن از طبيعت و ورزش‌هاي مرتبط با محيط زيست مثل کوهپيمايي، صخره نوردي و ... باعث افزايش احترام افراد به طبيعت و شناخت اهميت سلامت محيطي بر زندگي مي‌شود. اين امر مستقيماً ذهن فرد را متأثر مي‌کند تا در فعاليت‌هاي بازسازي محيط زيست شرکت کند.
 

ادامه این موضوع

انواع سلامت

بهداشت روان مقوله ایست مشتمل بر ده نوع سلامت، که تاکیدی بر چند جانبه بودن سلامت است. دستیابی به نوعی از سلامت باعث می شود که فرد به کسب دیگر انواع از سلامت ترغیب شود تا و سلامت عام به صورت مرحله ای بدست بیاید.

بهداشت روان

بهداشت روان به ترکیبی از تندرستی روانی، فیزیکی و احساسی اتلاق می گردد. بهداشت روان به معنی توانایی برقراری تعادل در زندگی و تمرکز بر امور یدی و همچنین برقراری ارتباط سالم با اطرافیان و تعادل درونی می شود. استرس اختلالات هیجانی، بیماری های فیزیکی و بسیاری از عوامل دیگر نیز می تواند باعث از دست رفتن بهداشت روانی شود

بهداشت روان و زنان

سلامتی زنان به اندازه ی سلامتی مردان اهمیت دارد. در کل ورزش کافی، معاینه ی پزشکی منظم، سلامت جسمانی و هیجانی برای سلامتی زن و خانواده او اهمیت دارند. در حالی که ورزش سلامتی جسمانی را تقویت می کند یوگا و دارو به تقویت ذهن پرداخته و او را تندرست نگاه می دارد.

چرخ سلامت

چرخ سلامت بوسیله دکتر بیل هتلر برای معرفی جنبه های مختلف سلامت مطرح گردید. مدل ابتدایی این چرخ یک شش وجهی بود که با اضافه شدن مفاهیم جدید به سلامت به مرور تبدیل به یک دایره شد. مرکز این چرخ صفر و خط محیطی آن 10 منظور می شود. بر اساس سطح سلامت فرد، به صورت میزان گردی این چرخ مشخص شده و عدم تعادل در آن معرف کمبود سلامت در یک یا چند جنبه سلامتی می باشد که باید رفع گردند.

خواب کامل

خواب کامل به حالت خوبی از تندرستی اطلاق می گردد که شخص می تواند بدون هیچ گونه اختلالی در طول شب ها بخوابد و از نظر وضعیت جسمانی و ذهنی در شرایط راحت و خوبی قرار گیرد. خرناس در خواب، ایجاد سرو صدا در خواب، شرایط بالینی، اضطراب در خواب می تواند باعث ایجاد الگوهای خواب نامناسب و از این رو اختلال در خواب کامل می گردد. انجام تمارین ریلکسیشن و داشتن کشش و راحت در طول خواب و دور کردن ذهن از نگرانی ها و تشویش های ذهنی می تواند موجب خواب کامل گردد.

سلامت اجتماعي

سلامت اجتماعي، توانايي فرد در ارتباط بر قرار کردن با ديگر افراد پيرامون خود است. یعنی بنا کردن روابطي سالم با افراد ديگر. نشان دادن عشق، علاقه و همدلي به ديگران، کمک به ديگران در زمان نياز، مواردي هستند که سلامت اجتماعي را بهبود مي‌بخشند.

سلامت احساسي

سلامت احساسي مبناي سلامت ذهني است. زماني که فرد بطور خود آگاه احساسات مثبت را تجربه و حفظ نمايد مي‌تواند چنين سلامتي را تجربه کند. افرادي که تلاشي مستمر براي بهبود زندگي خود، انگيزش يا تصورات مثبت از خويشتن داشته باشند نيز سلامت احساسي را تجربه مي‌کنند. احساسات و واکنش‌هاي منفي باعث استرس شده و تعادل احساسي را از بين مي‌برد.

سلامت بدني

سلامت بدني در گرو مراقبت فرد از بدن و ذهن خود است. تمرينات ورزشي منظم، تغذيه مناسب، عادات مخرب و تعادل احساسي عواملي هستند که سلامت بدني را کنترل مي‌کنند. همة انواع سلامت از سلامت بدني ناشي مي‌شوند.

سلامت جسمانی

سلامت جسمانی کلا حول موضوع دوری از بیماری و قرار داشتن در شرایط جسمانی مناسب می چرخد. سبک زندگی و تمرینات بدنی در این ارتباط اهمیت بالایی دارند. سلامت روان و احساس نیز با سلامت جسمانی مرتبط هستند.

سلامت درون

سلامت درون عبارتست از ارزیابی شخص از میزان رضایتمندی از زندگی خود. تمول، بهداشت، فراست، شان اجتماعی، سلامت بدن، ذهن و احساس نمی توانند در انزوا سلامت درون را باعث شوند. دستیابی به ادراکی از سلامت در تمام جنبه های زندگی باعث می شود که فرد سلامت درون را تجربه کند.

سلامت ذهن

سلامت ذهن با افزایش مهارت های ذهنی ارتباط دارد. فردی که ذهنش را با انتخاب موضوعات سخت و تحریک ذهنی تمرین دهد سلامت ذهن را تجربه خواهد کرد. سلامت ذهن چارچوبی مثبت برای تفکر ایجاد کرده و به تطابق فرد با شرایط کمک می کند.

سلامت شغلی و کاری

سلامت شغلی به حفظ تعادل محیط کار و بهبود مهارتها براساس نیازهای روزافزون بازار کار مربوط می شود. این موضوع به اعتماد به نفس در زمینه کار، سلامت شغلی و حفظ فرد در عرصه رقابت شغلی می انجامد.

سلامت مالی فردی

سلامت مالی فردی به سلامت شغلی بستگی دارد. سرمایه گذاری صحیح و دقیق، برنامه‌ریزی موثر و نظارت جامع بر سرمایه جنبه های اصلی سلامت مالی را شکل می دهند. سلامت مالی فردی تماما حول شناخت سرمایه و نحوه گردش آن می چرخد.

سلامت معنوی

سلامت معنوی حاصل یکپارچگی ارزش ها، افکار و اعمال فرد می باشد. این موضوع هدفی شخصی بوده و می تواند جدا از دستیابی به سایر جنبه های سلامت بطور مستقل حاصل گردد. هرچند به نظر می رسد دیگر انواع سلامتی در پی سلامت معنوی حاصل می گردد.

مردان و بهداشت روان

موضوع سلامت مردان شامل مباحث سلامت روانی، فیزیکی، احساسی، مالی و دیگر انواع سلامت می گردد. مردان باید در صورت مشاهده علایم غیر معمول با هشیاری و با کمک پزشک به مراقبت از سلامت روانی، فیزیکی و احساسی خود بپردازند. علاوه بر این باید سرکوب نکردن احساسات و شرکت در فعالیت های اجتماعی برای تامین نیازهای روحی و احساسی را بیاموزند.

ورزش و سلامت

سلامت و تمرينات بدني ارتباط دروني يا يکديگر دارند. تمرينات هوازي مثل دويدن، پياده‌روي، دوچرخه‌سواري و کوهپيمايي به بدن کمک مي‌کنند تا در شرايط مناسب باقی بماند. تمريناتي که حرکت و فعاليت عضلاني و انعطاف را بهبود مي‌بخشند مثل چي، يوگا، وزنه‌برداري و رقص نيز براي سلامت بدني ضروري‌اند.

Top