ادامه موضوع

سلامت اجتماعي
سلامت بدني
ورزش و سلامت
سلامت احساسي
بهداشت روان و زنان
چرخ سلامت
انواع سلامت
سلامت درون
سلامت معنوی
خواب کامل
سلامت شغلی و کاری
بهداشت روان
مردان و بهداشت روان
سلامت جسمانی
سلامت ذهن
سلامت مالی فردی

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
انواع سلامت: سلامت محيطي يا سلامت پيراموني

سلامت محيطي يکي از ده جنبة سلامتي مي‌باشد. سلامت محيطي عموماً بعنوان يک جنبه از سلامت افراد منظور نمي‌شود. اما سلامت محيط زيست ما مي‌تواند تأثير عظيمي بر سلامت عمومي ما داشته باشد. نمي‌توان منکر شد که سلامت احساسي، ذهني، اجتماعي، مالي و روحي ما روي سلامت محيطي مؤثر است.

سلامت محيطي به ارتباط مستمر با طبيعت و محيط زيست اشاره دارد. در اين موضوع، احترام به طبيعت و شناخت عوامل آسيب‌زا براي آن نيز گنجانده شده‌اند.

سلامت محيطي با حفظ سلامت دارايي‌هاي شخصي شروع مي‌شود. بطور معمول افراد مايلند که دارايي‌هایي مثل خانه، دفتر کار، پول، ماشين و غيره را تميز نگهداري و حفظ کنند. اين امر، تأثير زيادي روي خود افراد و محيط پيرامون دارد. وقتي افراد دارايي‌هايشان را حفظ نموده و از آنها مراقبت مي‌کنند، احساس عميق‌تري از شادي در آنها بوجود مي‌آيد. اين موضوع ذهن را آزاد کرده و خشم را کاهش مي‌دهد. هم‌چنين محيط زندگي را شاداب‌تر و ارتباط با پيرامون را تقويت مي‌کند.

بنابراين جاي شگفتي ندارد که سلامت محيطي بعنوان جنبه‌اي از سلامت فردي منظور مي‌شود. بعبارتي ديگر، سلامت محيطي گستره‌اي از سلامت فردي به درون پيرامون و طبيعت است. فردي که از دارايي‌هاي خود مراقبت مي‌کند، بطور خودکار از طبيعت و محيط زيست نيز مراقبت مي‌کند وي محيط پيرامون را آشفته نکرده و نظم خاصي بين اشياء پيراموني خود بوجود مي‌آورد. اين فرآيند حفظ منابع طبيعت و محيط زيست نيز شادي را به همراه داشته و کمک مي‌کند که فرد با طبيعت متصل بماند. در اين راستا بهبود کيفيت زندگي و سلامت جامع قابل دستيباني خواهد بود.

متصل بودن با محيط زيست سلامت روحي را نيز بهبود مي‌دهد. سلامت روحي فرآيندي است که در آن فرد خود را در طبيعت تعريف کرده، طبيعت پرورش مي‌دهد و طبيعت نيز در مقابل وي را پرورش مي‌دهد. اين امر چرخه‌اي را مي‌سازد که طبيعت و فرد در يک نظم و ارتباط پايدار با يکديگر تعامل مي‌کند.

سلامت محيطي از يک ديدگاه، از سلامت اجتماعي و ذهني نشأت مي‌گيرد. سلامت محيطي شامل موارد بسياري از مسئوليت‌هاي فردي و اجتماعي همچون آگاهي از منابع طبيعي زمين و میزان در دسترس بودن آنها، آشنايي با خطرات محيطي، حداقل سازي تأثير منفي فعاليت‌هاي انساني روي محيط زيست، حداکثر سازي نظم طبيعت مي‌شود. يک فرد آگاه از محيط زيست، بطور خودکار فعاليت‌هاي روزانه خود و تأثير آن بر محيط زيست را مي‌داند و مراقبت مي‌کند که اين فعاليت‌ها باعث آلودگي هوا، آب و خاک نشود.

سلامت بدني نيز تحت تأثير سلامت محيطي قرار دارد. عوامل که باعث گرمايش زمين و تخريب محيط زيست مي‌شوند مثل سوخت‌هاي فسيلي و قطع درختان فجایع زيست‌محيطي را رقم مي‌زنند که به نوبه خود سلامت بدني افراد واقع در منطقه مزبور را متأثر مي‌سازد. جلوگيري از تداوم چنين فعاليت‌هايي باعث بهبود محيط زيست و سلامت بدني افراد جامعه مي‌شود.

لذت بردن از طبيعت و ورزش‌هاي مرتبط با محيط زيست مثل کوهپيمايي، صخره نوردي و ... باعث افزايش احترام افراد به طبيعت و شناخت اهميت سلامت محيطي بر زندگي مي‌شود. اين امر مستقيماً ذهن فرد را متأثر مي‌کند تا در فعاليت‌هاي بازسازي محيط زيست شرکت کند.
 
 
دسته بندی
بهداشت روان » بهداشت روان
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

وبلاگ های مربوط

  • معیار سلامت
    معیارهای (مانیتورهای) سلامت ابزاری به منظور سنجش سطح سلامت فرد هستند....
 

برخی از تمرینات

چرخش داخلی با کابل

چرخش به سمت خارج

غلتاندن با هالتر روی زانو

تمرین با غلتک - غلتاندن به سمت خارج

پرس شانه با هالتر

کرانچ با سیم کش

Top