ادامه موضوع

مدیتیشن ذِن
مدیتیشن یوگا
مدیتیشن تعمق
عنصرهای مدیتیشن
مدیتیشن کودکان
مدیتیشن چاکرا
مدیتیشن بودایی
مدیتیشن تنفسی

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
راههای بسیاری برای اینکه خودتان را آرام کنید، وجود دارد. مدیتیشن پیاده روی یکی از این راهها است. این مدیتیشن استرس را کاهش میدهد و ذهن را پاک میکند. بیشتر مدیتیشن با دراز کشیدن در یک مکان آرام بخش با چشمان بسته ارتباط دارد، اما مدیتیشن پیاده روی را میتوان در هر زمان و هرجایی و تقریباً هر روز میتوان انجام داد. مدیتیشن پیاده روی با مهارت پیاده روی ارتباط دارد.

همانطور که آگاهی شما نسبت به مدیتیشن پیاده روی بیشتر میشود، توجه شما هم به بسیاری از فعالیت ها جلب میشود و شما متوجه میشوید که فقط با پاها و ساق پاهایتان پیاده روی نمیکنید.

تاریخچه

قدمت این مدیتیشن به زمان بودا برمیگردد، که این تمرین را با شاگردانش انجام میداد. برخلاف قدمت در ظهور این مدیتیشن، حتی امروزه هم ازاین مدیتیشن برای آرامش ذهن و بدن استفاده میکنند.

فواید

آیا تمام تکنیکهای مدیتیشن که برای استراحت ذهن و بدن انجام میشود، این است؟ این مدیتیشن تمام افکار منفی و نگرانی ها را از ذهن پاک میکند. از نقطه نظر مدیتیشن، هیچ چیزی در این دنیا از شما مهمتر نیست و شما میتوانید از لحظات خوش خودتان لذت ببرید. با استفاده از این مدیتیشن، شما میتوانید تکنیکهای پیاده روی خودتان را دوباره برنامه ریزی و دوباره هماهنگ کنید، در نتیجه  چگونه راه رفتن را یاد میگیرید. این مدیتیشن به ما کمک میکند که نسبت به خودمان بیشتر آگاهی پیدا کنیم. شما میتوانید با تمام تمرکز به "ساتوری" (Satori) که یک نوع آرام کردن بدن و پاک کردن ذهن است، برسید.

روشها

برای انجام این مدیتیشن، باید به یک حالت مناسب بایستید بطوریکه متوجه شوید که  وزن شما به زمین منتقل میشود. شما باید تعادل خودتان را حفظ کنید و صاف بایستید. سپس راه رفتن را شروع کنید. نیازی نیست که روش راه رفتنمان را عوض کنیم بلکه باید از اینکه چطور راه میرویم، آگاهی پیدا کنیم.

بعد شما هنگام پیاده روی باید نسبت به تمام بدن خود آگاه باشید. از پاها، مچ پا، زانو، ران، باسن، شکم، گردن و همه جای بدن خود آگاهی داشته باشید. در هنگام پیاده روی باید نسبت به عکس العمل تمام این قسمتها توجه داشته باشید. در مورد اینکه این قسمتها چگونه همدیگر را نگه میدارند فکر کنید.

شما میتوانید از احساسات خودتان از لحاظ صدا نه از لحاظ احساسات آگاهی پیدا کنید. اینکه چیزهایی که در داخل و یا خارج از بدن شما هستند برایتان خوشایند است یا ناخوشایند. در این چیزها گیر نکنید و سعی هم نکنید که از دست آنها خلاص شوید، فقط به آنها توجه کنید.

وقتی به میزان مساوی از بدن و ذهن خودتان آگاهی پیدا کردید، دیگر پیاده روی کافی است. نباید بدنتان سرد شود بلکه به آرامی پیاده روی را تمام کنید.

تکنیکها

این روش مدیتیشن برای زمانی که بدن انسان درحال فعالیت است، بکار میرود. برای اینکه راحت‌تر به ذهن و بدن خودتان آرامش بدهید، این روش خوب است. شما هر جا که میروید، چه زمانی که به دفتر کارتان و یا به فروشگاه مواد غذایی میروید، میتوانید این مدیتیشن را انجام دهید. این تکنیک از دیگر تکنیکهای مدیتیشن متفاوت است زیرا مشخص است که موقع پیاده روی باید چشمان شما باز باشد. پس در هنگام این مدیتیشن به علت اینکه بدن ما درفعالیت است باید بیشتربه بدن خودمان توجه کنیم. اگر شما میخواهید این نوع مدیتیشن را یاد بگیرید باید با یک شخص حرفه ای در این رابطه مشورت کنید. تمرین غلط امکان دارد که شرایط بدی را بوجود بیاورد. میتواند اثرات منفی داشته باشد. اگر چه این روش با تکنیکهای دیگر مدیتیشن تفاوت دارد اما بیشتر مردم با آن  سازگارتر هستند، چرا که با انجام کارهای دیگر این تمرین را هم انجام میدهند. این روش، بیشترین مهارت درپیاده روی است.

در کل، دراین زندگی ناآرام و خسته کننده، این یک روش کامل برای آرامش ذهن و بدن و رفع استرس است. این تکنیک توجه شما را به خودتان و اطرافتان بیشتر میکند.
 
 
دسته بندی
بهداشت روان » مدیتیشن
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

وبلاگ های مربوط

 

برخی از تمرینات

کشش فوقانی بدن با صندلی

پرس آرنولد با دمبل

به پهلو

بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار

پرس بردفورد/ راکی

رساندن دست به پاشنه پا

Top