آناندا یوگا یک تکنیک یوگا براساس هات یوگای سنتی است که مرشدها انجام می دهند، اما به سلامت روحی، روانی و بدنی و زندگی یوگی (مرتاض) جهت داده و بین آن ها هماهنگی ایجاد می کند.

فلسفه

یوگی های قدیمی در تاریخ هند هات یوگا انجام می دادند که یکی از سخت ترین و موثرترین تکنیک های کسب حالت خودشکوفایی است. در هر صورت با گذشت زمان یوگا برای بهبود شرایط سلامتی بدنی، روحی و روانی به کار گرفته شد. به این دلیل تکنیک آناندا یوگا توسط کریا یوگی به نام سوامی پاراماهانسا یوگاناندا ایجاد شد. او یک کریا یوگی با شهرت جهانی و تنها کریا یوگی بود که به غرب رفت و کتاب معروف "اتوبیوگرافی یک یوگی" را نوشت. او یوگا را به شکل آناندا یوگا که آسان تر انجام می شود و برای بهبود زندگی افراد بر پایه سلامت و همچنین برای تعادل روحی افراد مفید است به غرب معرفی کرد.

روش ها

تکنیک آناندا یوگا متضمن انجام این چهار گروه یوگا است:
آسانا یا طرز قرارگیری بدن، پرانایاما یا تکنیک های تنفس، یوگای کلاسیک و تکنیک های مراقبه آن و فلسفه کاربردی یوگا. هدف این چهار روش کسب سلامت جسمانی، روحی و روانی همراه با توازن روحانی است.

تکنیک ها

تکنیک های مختلفی برای رسیدن به اهداف آناندا یوگا وجود دارند. اگر در مورد طرز قرارگیری بدن صحبت می کنیم، آناندا یوگا با تمرین های کشش و تنفس تاکید بر سلامت بدنی تاکید می کند. هر وضعیت بدنی یا آسانا یک اندام خاص را مورد هدف قرار می دهد و تمرین مربوط به آن وضعیت بدنی عملکرد خاصی دارد. پرانایاما یا تمرین تنفس بر نفس تمرکز دارد و به تنظیم جریان مناسب اکسیژن در بخش های مختلف بدن کمک می کند و علاوه بر این تمرین مناسب هر بخش از بدن را با الگوی تنفس مربوط به آن می دهد.

تکنیک های مراقبه کلاسیک شامل چاکرا یوگا می باشند که در عمل یوگی را ملزم به تمرکز روی نواحی خاصی از بدن و تصور کردن نور روی آنها می کند. با تجسم مستمر نور و تمرکز روی تنفس، یوگی می تواند به سطوح بالاتر مراقبه برسد و به توازن روحی و ادغام وجوه جسمانی و متافیزیکی واقعیت دست پیدا کند. این کار براساس نظریه کانون انجام می شود که در آن کانون نیروی حیات بخش است و بقیه چیزها در محیط قرار دارند و بنابراین لازم است افراد روی مرکز تمرکز کنند.

آناندا یوگا چگونه انجام می شود

تا جایی که به آساناها مربوط است وضعیت های بدنی مختلفی وجود دارند و شیوه ها و تکنیک های مختلفی برای انجام آن ها وجود دارند. تنها تشابه بین آساناها این است که لازم است در حین کشش نفس بیرون داده شود (بازدم انجام شود) و در حین برگشت به وضعیت نرمال، یوگی باید نفس را به داخل بکشد (دم انجام بدهد). این قاعده عمومی بوده و شامل تمام آساناها می شود و عدم پیروی از این الگو ممکن است اثرات زیان بخشی داشته باشد.

پرانایاما متشکل تاز تکنیک های مختلف تنفس است و هر حرکت به شیوه منحصر به فرد خود انجام می شود.در کاپالی بهاتی پرانایاما لازم است یوگی نفس بکشد و فشار را از روی عضلات شکم بردارد و در حین بازدم عضلات شکم را فشرده کند، بر خلاف آن چه که معمولا انجام می دهیم. ای کار به بهبود جریان خون کمک می کند و برای شکم هم ورزش خوبی است.

چاکرا یوگا متضمن تمرکز بر تنفس است و براساس تنفس با تکنیک سوهام ارائه شده است. یوگی باید در حالت پادماسانا -لوتوس- راست بنشیند و بعد با صدای سو  در ذهنش نفس بکشد و با صدای هام  در ذهنش بازدم انجام بدهد. به خاطر داشته باشید که این صدا فقط باید ذهنی باشد. باید تجسم کنید تمام چاکراها یا کانون های انرژی بدنتان طی دم روشن می شوند و طی بازدم ناپدید می شوند. این تجسم حاکی از حیات بخش بودن نفس است.
 

ادامه این موضوع

آشتانگا یوگا

همه به خوبی با یوگا و مزایای آن آشنا هستند اما عده معدودی از ما در مورد انواع مختلف آن اطلاعاتی داریم. بیایید انواع یوگا را با ویژگی های خاص آن ها مورد بررسی قرار بدهیم.

بیکرام یوگا یا هات یوگا

همه ما با واژه یوگا آشنا هستیم و در مورد آن اطلاعات زیادی داریم ولی در مورد انواع مختلف آن که در سراسر جهان وجود دارند اطلاعات نداریم.

فارست یوگا

فارست یوگا توسط آنا فارست مطرح شد و هدف آن ایجاد سلامت بدنی و احساسی فرد است. فارست یوگا استرس ها و تنش های ذهنی روزانه را تخلیه کرده و بدن را از نظر فیزیکی نیز سالم می کند.

یوگا

یوگا دانشی باستانی است؛ یک رشته باستانی که از زمان های بسیار قدیم به انسان ها سود رسانده است. ریشه های یوگا در سرزمین هند و مذهب باستانی و فراگیر هندوئیسم هستند. اموزه یوگا در حال محبوبیت یافتن در سراسر جهان است و در آینده به این کسب محبوبیت ادامه خواهد داد.

Top