یوگا مزایا و منافع بسیار زیادی دارد و می تواند از جهات مختلفی به انسان ها سود برساند. حوزه کاربرد یوگا وسیع و گسترده است. به این دلیل است که افراد از سراسر جهان سعی می کنند یوگا انجام بدهند. مسئله خواه بدنی، روانی یا روحی باشد، یوگا راه حلی برای آن دارد.

همه ما یوگا را عملی جمعی می دانیم و هرگز به این موضوع فکر نمی کنیم که ریشه های آن چقدر عمیق هستند. یوگا به بخش های مختلفی تقسیم می شود. این تقسیم براساس کاربرد و مورد استفاده یوگاآساناها انجام می شود. یوگای خاصی برای هدفی خاص یا با الگوی خاص وجود دارد. انواع یوگا اینگونه دسته بندی می شوند.

یکی از انواع یوگاها آشتانگا یوگا است. آشتانگا یوگا که به آن یوگای قدرتی نیز گفته می شود یکی از انواع رایج یوگا است و به افرادی که آن را انجام می دهند سود زیادی می رساند.

تاریخچه

آشتانگا یوگا توسط شری کی پاتاباهی جویس- Shri K.Pattabhi Jois رواج داده شد. او محقق بزرگی در پژوهش های یوگا بود و کسی بود که این وضعیت بدنی خاص یوگا را ایجاد کرد. گفته می شود شری کی پاتاباهی از دوازده سالگی شروع به یادگیری یوگا کرد. او در سال 1912 یادگیری یوگا را شروع کرده و در سال 1948 به عنوان یکی از استادان یوگا مطرح شده بود. او در سال 1948 موسسه ای را تاسیس کرد که این نوع خاص یوگا را تعلیم می داد.

فلسفه

آشتانگا یوگا نامی است که کی پاتاباهی جویس روی این نوع یوگا گذاشت. آشتانگا در زبان سانسکریت به معنای هشت شاخه است. در تعالیم این محقق بزرگ آشتانگا یوگا نیز هشت شاخه داشت. هشت شاخه آشتانگا یوگا عبارتند از:
  • یاما
  • نیاما
  • آسانا
  • دهارانا
  • دهیانا
  • پرانایاما
  • سامادهی
  • پراتیا هارا
چهار شاخه آشتانگا یوگا یعنی یاما، نیاما، آسانا و پرانایاما شاخه هایی هستند که تزکیه بیرونی را انجام می دهند. چهار شاخه دیگر تزکیه درونی را انجام می دهند.

روش ها

آشتانگا یوگا به طور ویژه نوعی متفاوت از یوگا است. بنابراین انجام این یوگا نیز متضمن روش هایی است که تعداد بسیار معدودی از انواع دیگر یوگا دارای آن روش ها هستند. روش های این نوع یوگا کاملا خاص، پرانرژی و بسیار مفید هستند.

روش های این نوع یوگا در اعماق معنای آشتانگا یوگا نهفته هستند. هست شاخه حاکی از هشت روشی هستند که باید در این نوع یوگا اجرا شوند.

در این جا معنای دقیق تمام شاخه های این نوع یوگا آورده می شود. یاما به معنای ارزش ها و قوانین اخلاقی است؛ نیاما به معنای مطالعه در مورد خود و اقدامات تزکیه خود است؛ آسانا به معنای وضعیت بدنی است که باید در حین انجام یوگا حفظ شود؛ پرانایاما حاکی از عمل کنترل نفس است که در آن نفس کنترل یا تنظیم می شود؛  پراتیا هارا به معنای داشتن کنترل بر تمام حس هایمان است؛ دهارانا به نیات ما اشاره دارد و دهیانا بر مراقبه دلالت دارد؛ سامادهی به معنای مکاشفه است.
این معنای هشت شاخه آشتانگا یوگا بود. و در این نوع یوگا باید این روش ها اجرایی شوند.

تکنیک ها

تکنیک اصلی که پشت این نوع یوگا قرار دارد مانند هر نوع دیگر یوگا است؛ کنترل بر تنفس و آساناها. مورد خاص در مورد این نوع یوگا این است که آساناها پرانرژی تر و سریع تر هستند.

آشتانگا یوگا چگونه انجام می شود؟

انجام آشتانگا یوگا بسیار آسان است. به گفته شری کی پاتاباهی جویس نکته مهم و اصلی در این نوع یوگا تنفس است. بنابراین اولین هدف باید تمرکز بر نفس باشد. تنفس باید تحت کنترل و آرام و آسان باشد.

وقتی تنفس تنظیم شد، مورد بعدی تمرکز بر وضعیت بدن یا آساناها است. مجموعه ای از آساناها وجود دارند که باید به نوبت انجام شوند. آساناها کاملا سریع و از نوع هوازی (ایروبیک) هستند. به این دلیل است که به این نوع یوگا، یوگای قدرتی نیز گفته می شود.
 

ادامه این موضوع

آناندا یوگا

آناندا یوگا تکنیکی است که برای به دست آوردن سلامت جسمانی، روحی و روانی ایجاد شده است. این تکنیک در مقایسه با هات یوگا سخت نیست و یکی از روش های نوین یوگا است.

بیکرام یوگا یا هات یوگا

همه ما با واژه یوگا آشنا هستیم و در مورد آن اطلاعات زیادی داریم ولی در مورد انواع مختلف آن که در سراسر جهان وجود دارند اطلاعات نداریم.

فارست یوگا

فارست یوگا توسط آنا فارست مطرح شد و هدف آن ایجاد سلامت بدنی و احساسی فرد است. فارست یوگا استرس ها و تنش های ذهنی روزانه را تخلیه کرده و بدن را از نظر فیزیکی نیز سالم می کند.

یوگا

یوگا دانشی باستانی است؛ یک رشته باستانی که از زمان های بسیار قدیم به انسان ها سود رسانده است. ریشه های یوگا در سرزمین هند و مذهب باستانی و فراگیر هندوئیسم هستند. اموزه یوگا در حال محبوبیت یافتن در سراسر جهان است و در آینده به این کسب محبوبیت ادامه خواهد داد.

Top