فارست یوگا که نام آن از ابداع کننده اش آنا فارست گرفته شده است نوعی یوگا است که با توجه بیشتر به استرس ها و خستگی های روزانه ذهن به کنترل و تثبیت سلامت بدنی و احساسی افراد کمک می کند. با ترکیب حالت های مختلف بدنی که به ترتیب انجام می شوند احساس می کنید ذهن و بدنتان با احساس و انرژی جدیدی نیروی تازه ای پیدا می کند. فارست یوگا تکامل روحی به بدن داده و ذهن را از استرس و تنش های روزمره رها می کند و بنابراین نگرشی مثبت به زندگی فراهم می کند.

فلسفه

فارست یوگا برچهار پایه نفس، قدرت، کمال و روح استوار است و اتحاد این پایه ها فلسفه بنیادین فارست یوگا را شکل می دهد. فارست یوگا با هدف تثبیت حقیقت در درون و فهمیدن مطالب بیشتری در مورد خود، در طلب دانش و آگاهی درونی کار می کند و در عین حال فرد را از نظر بدنی سالم نگه داشته و همواره با شادی به ائ نیروی دوباره می بخشد.

هدف در فارست یوگا پیدا کردن اصل و جوهر درون است و شما باید با آن ارتباط برقرار کنید و این برقراری ارتباط به متمرکز و قوی بودن منجر می شود. فارست یوگا در عمل براساس الگوهای قدرتمند تنفس و حات های بدنی است که به شما کمک می کنند توکسین ها را از بدن خود خارج کرده و تمام سلول ها را با اکسیژن پر کنید.

روش ها


اصل فارست یوگا یادگیری تنفس صحیح و عمیق است به طوری که با احساس تنفس کردن ارتباط برقرار شود و این نهایتا به حالت ذهنی و بدنی آرمیده منجر شود. هر حالت بدنی عملا به ایجاد پیشرفت بدنی و احساسی کمک می کند و یوگی باید سعی کند چگونه مواجه شدن با ترس و ناامیدی را با این حالت های مختلف یاد گرفته و احساس کند. خودآگاهی هدف اصلی یوگا است و باید با یکپارچگی و کنجکاوی انجام شود که افکار را در اعماق درون به هم ارتباط می دهند.

علاوه بر این، این به آرامی بخشی از زندگی روزمره تان می شود. فارست یوگا در مورد قدرت یا انعطاف پذیری بخشیدن به بدن نیست، بلکه تمایل به یادگیری به تنهایی کافی است. برای مراحل پیشرفته تر یادگیری، شروع به تجربه کردن نور و دید درونی خود می کنید و این به شما کمک می کند تشخیص بدهید چه چیزی حقیقت و چه چیزی نسبی است و این تنها چیزی است که برای رسیدن به شادی باید فهمید.

تکنیک ها


تکنیک فارست یوگا براساس دو اصل پایه است. یکی از آن ها حالت های بدن یا آساناها و دیگری پرانایاما یا تمرین های تنفس است. حالت های بدنی مختلفی وجود دارند و فارست یوگا برای رسیدن به هدف خود از حالت های بدنی یوگای پایه نیز استفاده می کند. در هر صورت در فارست یوگا تاکید بیشتر بر تمایل به یادگیری است تا بر صحیح بودن حالت های بدنی. این باعث می شود فردی که فارست یوگا انجام می دهد نگرش مثبتی داشته باشد.

در هر صورت حالت های بدنی مختلفی وجود دارند که بخش های خاصی از بدن را هدف قرار می دهند. با این حال یوگی ها در حین انجام این حرکات از الگوی تنفس خاصی پیروی می کنند. در حین کشش در این نوع یوگا انتظار می رود یوگی دم انجام بدهد و در حال برگشتن به وضعیت نرمال باید بازدم انجام بدهد. تا جایی که به پرانایاما مربوط است، الگوها و تمرین های تنفس مختلفی وجود دارند که به درمان بیماری های بدن و همچنین به سلامت احساسی فرد کمک می کنند. پرانا یا نیروی حیات بخش چیزی جز نفس نیست و با کنترل الگوهای تنفس می توانیم عملکرد فیزیولوژیکی خود را عملا کنترل کنیم.

فارست یوگا چگونه انجام می شود؟


برای حالت های بدنی مختلف یوگا، تکنیک های خاصی وجود دارند که باید از آن ها پیروی کرد اما اساسا تمام حالت های بدنی یوگا مستلزم کشش و رفع کشش هستند. کشش در حال بازدم و برگشتن به حالت نرمال در حین دم انجام می شود. این یک قاعده کلی است و باید دقیقا رعایت شود.

برای پراناماهای مختلف فرایند تکنیکی پرانایاما متفاوت است. تمرین ابتدایی تنفس با کاپال بهاراتی پرانایاما شروع می شود که در آن یوگی با به داخل کشیدن شکم خود بازدم و با به بیرون راندن شکم خود دم انجام می دهد. این فرایند ساده به اکسیژن رسانی به تمام سلول های بدن ، و نیروبخشی دوباره به بدن با روحیه ای تازه کمک می کند و بدن را از نظر جسمانی نیز سالم می کند.
 

ادامه این موضوع

آشتانگا یوگا

همه به خوبی با یوگا و مزایای آن آشنا هستند اما عده معدودی از ما در مورد انواع مختلف آن اطلاعاتی داریم. بیایید انواع یوگا را با ویژگی های خاص آن ها مورد بررسی قرار بدهیم.

آناندا یوگا

آناندا یوگا تکنیکی است که برای به دست آوردن سلامت جسمانی، روحی و روانی ایجاد شده است. این تکنیک در مقایسه با هات یوگا سخت نیست و یکی از روش های نوین یوگا است.

بیکرام یوگا یا هات یوگا

همه ما با واژه یوگا آشنا هستیم و در مورد آن اطلاعات زیادی داریم ولی در مورد انواع مختلف آن که در سراسر جهان وجود دارند اطلاعات نداریم.

یوگا

یوگا دانشی باستانی است؛ یک رشته باستانی که از زمان های بسیار قدیم به انسان ها سود رسانده است. ریشه های یوگا در سرزمین هند و مذهب باستانی و فراگیر هندوئیسم هستند. اموزه یوگا در حال محبوبیت یافتن در سراسر جهان است و در آینده به این کسب محبوبیت ادامه خواهد داد.

Top