یوگا در اصل به تمرین های مراقبتی در مذاهبی مانند هندو، برهمابودا و بودایی مرتبط است. فلسفه های این مذاهب ارزش بسیار زیادی برای یوگا قائل هستند. در مذهب هندو یوگا رشته گسترده ای است که به روحانیت می پردازد.

یوگا چیست؟

ریشه های یوگا در سرزمین باستانی هند هستند. یوگا از مذهب هندو نشات گرفت. یوگا بخشی از مذاهب دیگری نیز است که ریشه آن ها مذهب هندو می باشد، مانند مذاهب برهمابودا و بودایی. اگر فلسفه هندو در نظر گرفته شود، یوگا متشکل از جند شاخه است.

شاخه های اصلی آن عبارتند از کامرا یوگا، راجا یوگا، بهاکتی یوگا، جنانا یوگا و هاتا یوگا. یوگا سوترا ها یکی از مبانی اصلی هندو دارشانا (فلسفه) هستند. وجوه یوگا در دستنوشته های دیگر مذهب هندو مانند بهاگاواد گیتا، ودانتاس، اوپانیشادها، سامهیتاس ها و دست نوشته های مختلف تانترایی مورد بحث قرار گرفته اند.

یوگا در خارج از هند به شکل کمی متفاوتی دیده می شود. یوگا در هند به سطوح بالای روحانیت مرتبط است اما در خارج از هند عمدتا به صورت هاتا یوگا و آساناها یا حالت های بدنی مختلف مرتبط به آن در نظر گرفته می شود. یوگا به عنوان یک عمل مراقبه ای و نوعی ورزش دیده می شود.

تعریف

کلمه یوگا از کلمه "یوج" یا "یوگ" مشتق شده است که به معنای "یوغ زدن" است. واژه های دیگر آن "متحد کردن"، "پیوستگی" و غیره هستند. این مفهوم مکاشفه برای یوگا مناسب تر است. یوگا به رابطه بین پروشا، یعنی آگاهی محض، و پراکریتی، یعنی طبیعت و نیروهای طبیعی می پردازد.

سوالی که در این جا پیش می آید این است که به چه چیزی یوغ زده می شود. یگانگی بین جیواتما و پارماتما یا خود متعالی است. یوگا معنای بسیار گسترده ای دارد. بنابراین یوگا مسیر رسیدن به خلسه ای است که به خاطر یکپارچگی با خداوند متعال ایجاد می شود. این خلسه در مکاتب مختلف یوگا معانی متفاوتی دارد.

تاریخچه

یوگا پدیده ای بسیار باستانی و گسترده است که نمی تواند تاریخ شکل گیری آن را تعیین کرده و آن را به تعریف خاصی محدود کرد. می توان خاستگاه یوگا را به آسانی پیگیری کرد چون ریشه های یوگا در سرزمین باستانی هند و فلسفه های مذهب هندو هستند و تعالیم آن به طور شفاهی انتقال داده شده اند.

یوگا بعدها در غرب پذیرفته شد و در حال حاضر میلیون ها غربی یوگا را به شکل های مختلف انجام می دهند. یوگای امروزی با عبور از مراحل بسیاری تکامل پیدا کرده است. مراحل مختلف تکامل آن عبارتند از ودیک (وابسته به ودا)، کلاسیک و مدرن. مرحله کلاسیک به دوره های پیش کلاسیک، کلاسیک و پسا کلاسیک تقسیم می شود.

 ودا ها که کتب مقدس باستانی مذهب هندو و قدیمی ترین کتب مذهبی جهان هستند دربردارنده ایده های فعالیت های یوگا هستند. تمام چهار متن ودا – ریگ ودا، ساما ودا، یاجور ودا و آتاروا ودا، ایده هایی مبهم از آداب و رسوم یوگا را را خود جای داده اند. متون ودا به قربانی ها، ارزش ها، فضایل ، قوانین و غیره اشاره دارند که مبانی پایه یوگا را شکل می دهند. روحانیون باید با بیشترین تمرکز که بخشی از یوگا است قربانی می کردند.

بعد از این در مراحل بعدی، اوپانیشادها و همچنین بهاگاواد گیتا باعث دیده شدن یوگا شدند.
بعد مرحله کلاسیک بود که در آن پاتانجالی یوگا ایجاد شد. و افرادی مانند سوامی ویوکاناندا انقلابی در مرحله مدرن ایجاد کردند.

اهداف

یوگا مزایا و اهداف بسیار زیادی دارد. اهداف یوگا از بهبود سلامت تا رسیدن به رستگاری هستند. غربی ها یوگا را نوعی ورزش می دانند و این به هیچ وجه اشتباه نیست. در واقع یوگا راهی برای داشتن سلامت کامل است. یوگا به عنوان یک عمل مراقبه ای نیز دیده می شود که این دید نیز کاملا صحیح است. یوگا به سطح بالای روحانیت منتهی می شود و یوگی را به باریتعالی نزدیک تر می کند. بنابراین مزایا و اهداف یوگا بی شمار هستند و تعیین هدف و مزایایی که قرار است کسب شوند به عهده فردی است که یوگا انجام می دهد. در هر صورت یوگا همیشه به فردی که آن را انجام می دهد سود می رساند.
 

ادامه این موضوع

آشتانگا یوگا

همه به خوبی با یوگا و مزایای آن آشنا هستند اما عده معدودی از ما در مورد انواع مختلف آن اطلاعاتی داریم. بیایید انواع یوگا را با ویژگی های خاص آن ها مورد بررسی قرار بدهیم.

آناندا یوگا

آناندا یوگا تکنیکی است که برای به دست آوردن سلامت جسمانی، روحی و روانی ایجاد شده است. این تکنیک در مقایسه با هات یوگا سخت نیست و یکی از روش های نوین یوگا است.

بیکرام یوگا یا هات یوگا

همه ما با واژه یوگا آشنا هستیم و در مورد آن اطلاعات زیادی داریم ولی در مورد انواع مختلف آن که در سراسر جهان وجود دارند اطلاعات نداریم.

فارست یوگا

فارست یوگا توسط آنا فارست مطرح شد و هدف آن ایجاد سلامت بدنی و احساسی فرد است. فارست یوگا استرس ها و تنش های ذهنی روزانه را تخلیه کرده و بدن را از نظر فیزیکی نیز سالم می کند.

Top